BEKYMRET: Seksjonsleder Erik Stølan ved Trøndelag politidistrikt her at politiet bekymrer seg for gjengangerne som vises i tallene. Foto: Vanja Holst Skotnes

Sist oppdatert

Politiet er bekymret for økningen. Fra januar til oktober 2018 hadde Trøndelag politidistrikt 1.580 psykiatrioppdrag.

Gatemagasinet Sorgenfri har fått innsyn i antall psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt i 2016, 2017 og til og med oktober 2018. Tallene viser en stor økning.

Seksjonsleder Erik Stølan for Strategi, plan og utvikling i Trøndelag politidistrikt synes det er vanskelig å svare på årsaken til økningen, og ser med bekymring på tallene.

STOR ØKNING PÅ FÅ ÅR

• I 2016 hadde Trøndelag politidistrikt 1.143 psykiatrioppdrag.
• I 2017 hadde Trøndelag politidistrikt 1.512 psykiatrioppdrag.
• Til og med oktober 2018 hadde Trøndelag politidistrikt 1.580 psykiatrioppdrag.

– Vi er bekymret for økningen. I mange tilfeller er det syke mennesker involvert, og som vi må bistå helsevesenet med. Det er noen gjengangere i tallene og de bekymrer vi oss også for. Vi er opptatt av å gjøre en god jobb, og ette er en del av vårt samfunnsoppdrag, sier Stølan.

Fra 2016 til oktober 2018 har antall psykiatrioppdrag økt med 437 oppdrag i året.

Størst økning i Trondheim

I 2016 hadde Trøndelag politidistrikt 1.143 psykiatrioppdrag. Fra januar til og med oktober 2018 er tallet 1.580. Det viser en økning med 437 oppdrag i året. 

I 2016 loggførte operasjonssentralen i Trøndelag politidistrikt til sammen 1.594 psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt. Fra januar til og med oktober 2018 er tallet 2.367. Det viser en økning med 773 oppdrag i året. 

Økningen er størst ved Sentrum politistasjon Trondheim. 

PSYKIATRIOPPDRAG I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT:

201620172018
MUNTLIG PÅLEGG4989128
ORDNET INTERNT254328
ORDNET PÅ STEDET187228220
OVERTATT143174161
SAK OPPRETTET232640
UTEN RESULTAT253640
UTFØRT533718804
VIDERE OPPFØLGINGSTILTAK158198185
OPPDRAG114315121580

Stølan sier at politiet ikke har en klar definisjon på hva et psykiatrioppdrag er. 

– Det er vanskelig å definere det. Ofte er det på bakgrunn av en innringer, et vitne eller pårørende som beskriver en situasjon som vi velger å loggføre som psykiatri, sier han. 

Personer som ringer politiet og forteller at de ønsker å ta sitt eget liv, eller der det er pårørende som er redd for at noen skal ta sitt eget liv er eksempler på meldinger som blir loggført som psykiatri, opplyser Stølan. 

– En slik loggføring medfører en rekke undersøkelser av vedkommende fra vår side slik at vi er i stand til å bistå best mulig. 

Flere gjengangere 

– Hva tenker politiet om den store økningen i antall slike oppdrag? 

– Vi registrerer en stor økning i antall oppdrag. Utover det ønsker vi å gjøre en så god jobb som mulig. 

– Hva tenker dere om årsaken til økningen? 

– Det synes vi er vanskelig å svare på. Det er nok et større samfunns- spørsmål. Men det er en del gjengangere som gjør at dette øker veldig. Vi har spesielt en person som vi er i 

kontakt med omtrent daglig. Dette gjør noe med tallene. 

Stølan sier at politiet bruker en god del ressurser på å rykke ut på slike oppdrag. 

Det er Sentrum politistasjon Trond- heim som har flest psykiatrioppdrag. Der har antall oppdrag i året økt med 290 på to år (tall fra 2016, sammenlignet med tall fra januar til og med oktober 2018). 

– Vi bruker til tider mye ressurser på slike oppdrag. Ofte går det ut på å bistå helsevesenet og være med på å fremstille personer for lege. Det er ingen tvil om at dette er ressurskrevende, sier han. 

Loggfører en del bekymringsmeldinger

I 2018 hadde altså Trøndelag politi- distrikt 2.367 loggførte psykiatrioppdrag, hvor 1.580 medførte utrykning. 

– Vil det si at dere har fått 787 slike henvendelser som dere ikke har rykket ut på? 

– Det er ikke at vi ikke velger å rykke ut, men det handler ofte om bekymringsmeldinger. Vi loggfører en god del bekymringsmeldinger. Dette kan gå ut på at noen ringer inn og er bekymret for en nabo som er ustabil, men at vi finner ut at han er hjemme til moren sin. Dette medfører ikke noen umiddelbar utrykning. Ved de f leste av disse henvendelsene loggfører vi opplysninger for at iv skal kunne bruke de senere – i for eksempel forebyggende øyemed. 

Men det er nok også oppdrag politiet ikke har kapasitet til å rykke ut på, sier Stølan. 

LOGGFØRTE PSYKIATRI- OPPDRAG, OPERASJONSSENTRALEN I TRØNDELAG POLITIDISTRIKT:

  • Totalt i 2016 loggførte operasjonssentralen til sammen 1.594 psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt.
  • Totalt i 2017 loggførte operasjonssentralen til sammen 2.238 psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt.
  • Totalt i 2018 (t.o.m. oktober) loggførte operasjonssentralen til sammen 2.367 psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt.
  • Fra 2016 til oktober 2018 har antall loggførte psykiatrioppdrag i Trøndelag politidistrikt økt med 773 oppdrag i året.

Kan ikke kommentere 

Gatemagasinet Sorgenfri har vært i kontakt med St. Olavs hospital og bedt om kommentarer til saken. Kommunikasjonsrådgiver Christina Yvonne Kalland opplyser derimot at det er vanskelig for dem å kommentere saken, og at en uttalelse fra dem fordrer at de må gå inn i enkeltsaker – noe som de ikke ønsker å gjøre på nåværende tidspunkt. 

– Sykehuset har forståelse for at disse oppdragene er ressurskrevende, men vi følger våre rutiner når det gjelder å involvere politiet, skriver Kalland i en e-post.

Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.