Helga Melkeraaen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital
– TOPPEN AV ISFJELLET: Helga Melkeraaen ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital sier at hun tror det kan være flere tusen pårørende som har behov for hjelp.

Sist oppdatert

I 2017 tok rundt 200 pårørende av rusavhengige kontakt med Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin, St. Olavs hospital.

Nærmere 70 prosent av disse var pårørende til mennesker som er avhengige av illegale rusmidler. Blant de 200 er det også pårørende som har tatt kontakt flere ganger i løpet av året.

– Dette er nok toppen av isfjellet med tanke på antall pårørende i Trondheim og Trøndelag. Jeg tror nok det kan være flere tusen pårørende som kunne hatt behov for noen å snakke med, sier sykepleier, helsesøster og fagrådgiver Helga Melkeraaen.

BAKGRUNN: En mammas historie
LES OGSÅ: Leder: Den usynlige gruppen

LMS skal bidra til å gi pårørende til rusavhengige kunnskap til å leve med situasjonen og mestre hverdagen. De er en del av Kompetansesenter Rus Midt-Norge. At det er mange flere pårørende enn de 200 som har hatt behov for hjelp, er Melkeraaen overbevist om.

– Mange blir gående for lenge alene. De føler så mye skyld og skam. Fordi det er så mye tabu rundt det å være pårørende til en rusavhengig, er det også lite fokus på det i hjelpeapparatet, sier Melkeraaen.

Ifølge LMS sin spørreundersøkelse i 2014 svarte pårørende blant annet slik på hvilke plager de hadde som følge av andres rusavhengighet: Tristhet (96,8 prosent), engstelse (92,8 prosent), søvnproblemer (82,5 prosent), muskel- og skjelettplager (50,8 prosent), mageproblemer (47,6 prosent).

VIL DU LESE HELE SAKEN?
KJØP FEBRUAR-UTGAVEN AV GATEMAGASINET SORGENFRI.

Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.