Stedlig ansvarlig Pernille Tuva (til venstre) og helsefagarbeider Linda Mabel ved Trondheim Krisesente
Stedlig ansvarlig Pernille Tuva (til venstre) og helsefagarbeider Linda Mabel ved Trondheim Krisesenter. Foto: Vanja S. Holst

Sist oppdatert

– Det hender at det kommer noen vi ikke har plass til, sier stedlig ansvarlig Pernille Tuva. Hun understreker samtidig at ingen blir avvist, og at krisesenteret alltid hjelper til med et annet midlertidig botilbud de gangene det trengs.

I 2018 bodde 93 kvinner, 81 barn og 6 menn på krisesenteret i Trondheim. Det yngste barnet var kun et halvt år, mens den eldste personen var 70 år.

I løpet av en uke kan det komme opptil flere personer som trenger beskyttelsen som et krisesenter gir.

Kapasitetsproblemer

Tuva forteller at krisesenteret til tider har for lite kapasitet med tanke på botilbudet.

– Kommunen jobber nå med å finne en løsning på dette, og det er snakk om å opprette et nytt krisesenter. Det er fremdeles usikkert når dette skal skje. Det er vedtatt at krisesenteret må forbedres, men ingenting er landet ennå, sier hun.

(…)

VIL DU LESE HELE SAKEN?
KJØP APRILUTGAVEN AV GATEMAGASINET SORGENFRI.

Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.