Portrett av Helseminister Bent Høie
Helseminister Bent Høie sier at de har hevet terskelen for å bruke tvang når pasienten er samtykkekompetent. Foto: Bjørn Stuedal

Sist oppdatert

Helseminister Bent Høie (H) mener at reglene i dag er uoversiktlige – nå skal et utvalg komme med forslag til klarere regler.

Moren til pasienten som har rømt fra Østmarka fire ganger, er sliten av det hun opplever som et regelverk som ikke fungerer godt. Hun mener at pasienten, altså sønnen, blir en kasteball mellom akutte innleggelser og ingen behandling. Hun mener at det blir de pårørende som må påpeke behovet for at pasienten må få lengre opphold på tvungen psykisk helsevern.

– Det er ikke spesielt heldig ettersom pårørende også skal ivareta en god relasjon til den syke. Det å måtte gå imot pasientens ønske for å få en behandling, sier hun.

Får flere henvendelser

Arbeiderpartiets talsperson for rus og psykiatri, stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland, sier til Gatemagasinet Sorgenfri at bruk av tvang er et tema de får flere henvendelser om.

(…)

VIL DU LESE HELE SAKEN?
KJØP APRILUTGAVEN AV GATEMAGASINET SORGENFRI.

Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.