Helse- og overdoseteamet har godt synlige sekker med telefonnummer på.
Helse- og overdoseteamet har godt synlige sekker med telefonnummer på. Det signaliserer at de er på jobb. Foto: Ole Gunnar Onsøien

Sist oppdatert

Helse- og overdoseteamet har mistet én ansatt og blitt pålagt flere oppgaver. – Dette går utover de som er dårligst, og som ikke kommer seg hit til Gryta, sier teamet. De tror ikke de tåler ytterligere kutt. Varaordfører Ola Lund Renolen er klar på at svekkelsen av teamet ikke er politisk ønsket.

Helse- og overdoseteamet er et oppsøkende og skadereduserende tiltak på gateplan. De rykker ut ved overdoser, og driver med forebygging av overdoser.

De har også en egen helsestasjon for rusavhengige, som har åpent alle hverdager.

Dessuten hjelper teamet brukerne i kontakten med for eksempel Nav, Lar og kommunen. De hjelper også de brukerne som ikke har noe tilbud, og som ikke har noe bosted.

Nå opplever teamet at tilbudet reduseres.

LES OGSÅ: – Et tomrom etter at Furulund forsvant

Mindre ute

Helse- og overdoseteamet har i flere år bestått av seks personer. Men da én av de ansatte sluttet i fjor høst, ble han ikke erstattet. Teamet mener selv at de bør være seks.

– Vi merker tydelig at vi har blitt færre. Samtidig har vi fått flere oppgaver enn vi hadde før. Dette preger arbeidet vårt. Vi får ikke til å være like mye ute blant de som trenger oss som før, sier de ansatte.

I dag består teamet av fem personer – jordmor Kathrine Raaen, psykiatrisk sykepleier Hilde Mandt, psykiatrisk sykepleier Vibeke Kleveland, psykiatrisk hjelpepleier Inge Løvstad og sykepleier Kjetil Karlsen.

De ønsker å uttale seg samlet, for å vise at de står sammen om uttalelsene. Sorgenfri møter dem ved treffstedet og helsestasjonen i Kjøpmannsgata 51, også kalt Gryta, denne marsdagen.

(…)

VIL DU LESE HELE SAKEN?
KJØP MAIUTGAVEN AV GATEMAGASINET SORGENFRI.

Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.

Nye opplysninger for varaordføreren

Varaordfører Ola Lund Renolen sier bekymringen i Helse- og overdoseteamet er ny for ham. Renolen er klar på at svekkelsen av teamet ikke er politisk ønsket.

Ikke politisk vedtak om reduksjon av teamet

– Det er leders ansvar å tilpasse driften til de midler som man har. Det er ikke fattet noe politisk vedtak om reduksjon av Helse- og overdoseteamet, sier rådgiver Boel Helgesen i rådmannens fagstab.

Hun sier at rådmannen ikke ønsker å bygge ned teamet.

Sorgenfri har bedt om kommentarer fra enhetsleder for rustjenester, Wenche Landbakk. Hun var sykmeldt da Sorgenfri tok kontakt, og Anders Stenvig, kommunalsjef for velferd, arbeid og kvalifiseringstjenester, svarer i hennes sted.

– Teamet sier de frykter fortsatt nedbygging og føler seg utrygge. Hva tenker du som leder om det?
– Trondheim kommune følger lov- og avtalefestede regelverk når det gjelder informasjon og medbestemmelse hva angår endringer av tjenester som kan ha betydning for de ansatte, dette er prosedyrer som skal forebygge mest mulig usikkerhet og utrygghet. Informasjon og medbestemmelse er sentralt i forhold til å skape trygghet på arbeidsplassen. Lokalt kan uttrykt utrygghet fra ansatte ivaretas av verneombud og plasstillitsvalgte, i tillegg til nærmeste leder, sier han.

Les samtlige kommentarer fra kommunen i maiutgaven av Gatemagasinet Sorgenfri.