Portett av Justisminister Jøran Kallmyr (Frp).
Bekymret: Justisminister Jøran Kallmyr (Frp). Foto: Justis- og beredskapsdepartementet.

Sist oppdatert

– Min store bekymring er at stadig flere laster ned overgrepsmateriale av barn og at tilgjengeligheten er større enn før, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) vil øke strafferammen for oppbevaring av overgrepsmateriale av barn.

Nylig ble det kjent at politiet har beslaglagt millioner av overgrepsbilder og videoer i det som omtales som norgeshistoriens største beslag av overgrepsmateriale. Justisministeren sier han er bekymret for utviklingen, og varsler at han vil se på muligheten for å øke strafferammen.

LES HOVEDSAKEN: Over 1.000 trøndere laster ned og deler grovt overgrepsmateriale mot barn hvert år

– Min store bekymring er at stadig flere laster ned overgrepsmateriale av barn og at tilgjengeligheten er større enn før, sier han.

Han frykter at utviklingen kan føre til at flere begår fysiske overgrep mot barn og mener derfor at det er på høy tid å vurdere å øke strafferammen.

Strafferammen er i dag maksimalt tre års fengsel. Til sammenligning er strafferammen for «grovt barn-pornografibrott» i Sverige seks år, mens strafferammen i Danmark, for tilsvarende bestemmelse, er seks år dersom det foreligger særlig skjerpende omstendigheter.

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp bladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)

Utfordringer

Justisministeren opplyser om at politiet tar flere overgripere enn tidligere. Men det er fortsatt en vei å gå. I en ny rapport som ble lagt frem for kort tid siden, peker Kripos på en rekke tiltak de mener må gjennomføres for å ta flere overgripere.

Et av tiltakene er å lagre IP-adresser lengre. Slik situasjonen er i dag, pålegger Datatilsynet internettleverandørene å slette koblingen etter 21 dager. I praksis vil dette si at dersom det er mer enn 21 dager siden det straffbare forholdet fant sted når det anmeldes, og IP-adressen er alt politiet har å gå etter, blir det vanskelig og i noen tilfeller umulig å identifisere gjerningspersonen.

Justis- og beredskapsdepartementet opplyser imidlertid at de nå har igangsatt et arbeid for å utrede generell lagringsplikt for IP-adresser.

Skal ta nettovergriperne

Kripos leder en europeisk kampanjeder politiet forsøker å ødelegge for de som laster ned og deler overgrepsmateriale. Kampanjen heter Police2Peer og er et samarbeid med Europol. Justisministeren peker på at politireformen har bidratt til at Norge har fått et mer moderne politi, som er i bedre i stand til å avdekke overgrepssaker.

– I tillegg skal politiets nyopprettede nasjonale cybercrimesenter (NC3) ved Kripos gjøre politiet bedre rustet til å håndtere kriminalitet på nettet, sier Kallmyr.

Han understreker samtidig at det er behov for mer internasjonalt samarbeid i forhold til IKT-relatert kriminalitet. Departementet mener tilgang på informasjon og data fra andre er viktig for å kunne etterforske og sikre bevis.