Sorgenfri-selger Nils står med Høyrepolitiker Ingrid Skjøtskift
Sorgenfri-selger Nils intervjuet Høyres ordførerkandidat Ingrid Skjøtskift. Foto: Vanja S. Holst

Sist oppdatert

Sorgenfri-selgerne har siden januar intervjuet trondheimspolitikere hver måned.

Nils møtte Ingrid Skjøtskift (H)

Faksimile av Nils' møte med Ingrid Skjøtskift i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Høyres Ingrid Skjøtskift vil styrke lavterskeltilbudene i Trondheim kommune. Hun er bekymret for det som skjer i Jarleveien etter å ha fått bekymringsmeldinger om tilbudet. Hun mener at å samle mange rusavhengige på ett sted skaper utrygghet og blir uheldig. Hun vil ivareta tilbudet Helse- og overdoseteamet gir. Skjøtskift vil styrke tilbudet til folk med utfordringer knyttet til rus og psykisk helse. Hun ønsker å beholde «Krisa» – Frelsesarmeens akuttovernattingstilbud i Hvedingsveita. Hun mener det er uheldig at Jarleveien trekker store ressurser og at det blir kuttet på tilbud i sentrum. Hun vil at folk som får kommunal bolig får tettere oppfølgning.

Odd Erling møtte Marte Løvik (Sp)

Faksimile av Odd Erlings møte med Marte Løvik i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Løvik mener at Trondheim kommune har en vei å gå med kommunale boliger, og ønsker å få flere til å eie sin egen bolig. Hun mener at det er viktig at alle klarer å ta ansvar for et sted å bo, men at kommunen også skal ha et boligtilbud til de som ikke klarer det også. Løvik er usikker på om det var riktig å opprette tilbudet Jarleveien. Hun har ikke lyst til å gi det opp og stenge tilbudet, men hun er sikker på at kommunen har et forbedringspotensial der. Hun vil finne en løsning på hvordan det skal drives. Hun sier samtidig at hun er skeptisk til å samle så mange rusmisbrukere på ett sted. Løvik mener at Helse- og overdoseteamet og MO-senteret fungerer bra i dag. Hun mener det er positivt å stille krav og forventninger til rusmisbrukere. Hun lover at hun etter valget skal fortsette å ha et like stort engasjement for bolig, lavterskeltilbud og ettervern.

Eva møtte Elin Marie Andreassen (Frp)

Faksimile av Evas møte med Elin Marie Andreassen i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Andreassen mener at noe av det viktigste de kan oppnå er at folk kan fungere bedre i hverdagen og gå på jobb og delta på aktiviteter på sine premisser i samfunnet. Hun mener det er viktig å ha aktivitetstilbud til rusavhengige, og at det er viktig å ha lavterskeltilbud. Hun mener at det er for lite av det, og at kommunen må ha mer tilbud der folk kan få en meningsfull hverdag, treffe mennesker, ha relasjoner – dette vil Frp prioritere, ifølge Andreassen. Hun ønsker også å bruke ideelle aktører i tillegg til kommunen for å få til ulike tilbud. Hun mener at en god skolehelsetjeneste er viktig og at ungdom kan få noen å prate med og hjelp når de trenger det, hun mener at dette er viktig for å forebygge. Andreassen mener ikke at Trondheim kommune har for få kommunale boliger. Hun sier at kommunen har problemer med at boliger blir stående for lenge ledige. Andreassen synes det er synd at Furulund ble lagt ned.

Tom møtte Rita Ottervik (Ap)

Faksimile av Toms møte med Rita Ottervik i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Rita Ottervik er glad for at kommunen har fått på plass Jarleveien. Hun sier at det har vært viktig for Arbeiderpartiet. Hun vil sørge for at alle har en trygg bolig – det vil hun fortsette å jobbe for. Hun mener at kommunen må ha fysiske forhold og et mangfold av boligtilbud fordi det er forskjellige behov – da trenger kommunen småhus, vanlige typer kommunale boliger og Jarleveien, mener Ottervik. Hun har liten tro på et system der kommunen ordner alt for folk, men at kommunen kan gå ved siden av å hjelpe til – at kommunen må gjøre folk i stand til å gjøre oppgavene selv. Hun mener at MO-senteret er en viktig nyskapning. Hun vil ha dialog med brukere.

Robert møtte Geirmund Lykke (Krf)

Faksimile av Roberts møte med Geirmund Lykke i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Geirmund Lykke mener at ideelle aktører som Frelsesarmeen har vært viktig for Krf å samarbeide med når det gjelder arbeid på rusfeltet. Han mener at Blå Kors fungerer. Lykke vil opprette et gatehospital i Trondheim. Lykke sier at han er opptatt av at hjemløse i Trondheim får den hjelpa de trenger, enten det er i form av akuttovernatting eller, aller helst, en selveid bolig. Han synes ikke tilbudene Trondheim kommune har i dag er gode nok. Han mener at kommunen var «uheldige» da de etablerte Jarleveien. Lykke mener at Dagsverket fungerer godt. Han sier at han er genuint opptatt av at de svakeste i samfunnet skal finne verdighet og hjelpa de trenger – både for å lindre de utfordringene som rusavhengighet gir, men også få hjelp til å finne motivasjonen til å komme seg ut av rusavhengighet for de som vil det. Han vil jobbe med bolig, arbeid, ettervern og medisinsk behandling. Lykke ønsker at kommunen skal samarbeide med og ha avtaler med frivillige og ideelle virksomheter.

Anita møtte SV-toppene Ottar Michelsen og Mona Berger

Faksimile av Anitas møte med Ottar Michelsen og Mona berger  i Gatemagasinet Sorgenfri.
Faksimile.

Mona Berger sier at SV vil styrke tjenestene i kommunen som er ute og møter folk – slik som MO-senteret, Uteseksjonen, Samur og Brygga. Hun mener at det har skjedd mye «rart» i rusomsorgen de siste årene – hun mener at det er uheldig at kommunen har gått fra flere små botiltak til at alt nå er «smekka sammen» på Jarleveien. Hun mener at det er for mye fokus på at politikere og ansatte i hjelpeapparatet skal tilby hjelp til de som ønsker å være rusfri, hun mener at samfunnet skal hjelpe folk uansett om de er motivert til rusfrihet eller ikke. Berger mener at MO-senteret er et godt tilskudd i hjelpeapparatet.