Mørkt bilde av en laptop der eneste lyskilde er en kontorlampen stående til høyre i bilde.
Illustrasjon. Bildet er av tatt inne på beslagsrommet til politiet ved Sentrum politistasjon i Trondheim. FOTO: Therese Alice Sanne

Sist oppdatert

Seksuell utpressing og tvang på nett er et økende problem, ifølge Kripos. Flertallet av disse sakene blir imidlertid aldri anmeldt.

– «Snu deg med rumpa mot camen og len deg fram».
– «Så drar du trusa sakte nedover».
– «Helt av».
– «Vis meg rumpa skikkelig».
– «Spre beina ALT du kan».
– «Skal se INN».
– «Len deg bakover».

Utfører overgrep mot seg selv

Slik starter en samtale som er hentet fra Kripos-rapporten «Seksuell utnyttelse av barn og unge på internett». Dette er et klassisk eksempel på hvordan utpressing og tvang kan foregå på nettet. Mannen, som i dette tilfellet tok kontakt med unge jenter, forledet jentene til å tro at han var russ, og tilbød dem å være med i russebussen hans dersom de viste seg foran et webkamera.

LES OGSÅ: Over 1.000 trøndere laster ned og deler grovt overgrepsmateriale mot barn hvert år

Uten at jentene samtykket eller visste om det, tok mannen, som senere ble dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt av til sammen 17 jenter på nett, skjermbilder av jentene foran kameraet. Bildene brukte han senere til å presse dem til å utføre stadig flere og svært krenkende og ydmykende seksuelle handlinger med seg selv, heter det i rapporten.

Kripos mottar jevnlig tips eller annen informasjon om at barn blir presset til å produsere og dele seksualiserte bilder eller filmer av seg selv. Ifølge Kripos-rapporten blir disse sakene sjelden anmeldt. Kripos peker også på at i de fleste straffesakene som seksuell utpressing har en anmeldelse fra én fornærmet bidratt til at politiet har kunnet avdekke øvrige ofre fra den samme gjerningspersonen. I de aller fleste sakene har gjerningspersonen presset barnet til å produsere ytterligere materiale.

Kripos er tydelige på at en del av personene som etablerer seksualisert kontakt med barn på internett, også har et ønske om å begå fysiske overgrep.

LES OGSÅ: Justisministeren vil ha strengere straff for oppbevaring av overgrepsmateriale

Markant økning

Ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, har gjennomgått 25 spørsmål som omhandler nakenbilder blant barn og unge. Dette er spørsmål som er sendt inn til redaksjon, og besvart.

Rådgiver Tina Aardahl i Ung.no opplyser om at nettjenesten har opplevd en betydelig økning i spørsmål knyttet til nakenbilder de siste årene.

– Vi kan ikke si noe eksakt tall om antall spørsmål som omhandler deling av nakenbilder. Men i løpet av det siste året har det kommet inn i overkant av 200 spørsmål om dette emnet, sier hun.

Noen av spørsmålene som kommer inn til Ung.no forteller om trusler og utspekulerte metoder for å få noen til å sende flere intime bilder av seg selv.

Aardahl sier at hun er usikker på hvor utbredt denne typen metode er, men at hun er kjent med at flere opererer på denne måten.

– Vi vet at det foregår og at en del unge mennesker blir truet til å sende nakenbilder mot at det ikke deles på internett, sier hun.

LES OGSÅ: Konfronterer potensielle overgripere

«Fjortisene» spør mest om nakenbilder

Ung.no har som nevnt gjennomgått 25 spørsmål som omhandler nakenbilder. Gjennomgangen viser at majoriteten av spørsmålene kommer fra jenter. Kun fem av spørsmålene var stilt av gutter. Nettjenesten får inn spørsmål fra ungdom i alle aldre, men i dette utvalget er det fleste fjortenåringer som har kommet med spørsmål.

Ifølge Aardahl er flertallet av spørsmålene unike, men en gjenganger er at nakenbilder er spredt utover deres kontroll.

– Dette starter ofte med at de har sendt nakenbilde til noen de stolte på, ofte en tidligere kjæreste, og at bildet nå er delt. Det er både jenter og gutter som opplever dette. De spør om hva de kan gjøre, og flere spør spesifikt om de kan anmelde, sier Aardahl.

Hun opplyser at flere også spør om hvorvidt det er lov å sende nakenbilder.

– De understreker at de ønsker dette selv, og at de vil forstå loven. Vi svarer da at dette ikke er ulovlig, men at de bør tenke over hva som kan skje med bildene på sikt, sier hun.

Stadig flere har gjort nakenbilder til handelsvare. Det kan nemlig være penger å tjene på å selge nakenbilder, men alt har sin pris. Ung.no har fått inn tre spørsmål som går på dette.

– Det er både gutter og jenter som spør om dette. De vil gjerne vite om det er ulovlig eller ikke. Dette er jenter/gutter i aldersgruppen 16-20 år, sier rådgiveren.

Skal ikke påføres skyld

Ung.no gjennomførte høsten 2018 en kampanje om deling av nakenbilder. I den forbindelse ble det også etablert en egen landingsside om nakenbilder, som skal svare på de vanligste problemstillingene ungdom møter på når det gjelder bildedeling.

– Gjennom innsiktsarbeid i kampanjeperioden ble vi også veldig klar over, og opptatt av, at vi ikke påfører den som har sendt et bilde skam eller skyld, men heller plasserer skylden hvor den hører hjemme – nemlig hos den som deler bildet, sier Aardahl.

Økonomisk motiv

Rapporteringer fra Europol, Wolak og Finkelhors viser, ifølge Kripos, at det ligger et seksuelt motiv bak majoriteten av sakene som omhandler seksuell tvang og utpressing. Men enkelte har også økonomiske motiver. Omfanget av seksuell utpressing med økonomisk motivasjon i Norge er imidlertid ukjent, men politiet har grunn til å anta at denne sakstypen er underrapportert.

I slike saker er det, ifølge Kripos, ofte unge menn som blir forledet til å utføre seksuelle handlinger foran et webkamera, for så å motta trusler eller pengekrav. I flere saker ender truslene i handling. Utpressingen er ofte aggressiv og pågående.

Kripos opplyser at i flere land har personer tatt sitt eget liv etter å ha blitt utsatt for denne typen utpressing, også i Norge.