Portrett av Michael Jacobsen som sitter ved havnekanten.
Reagerer: Michael Jakobsen må sammen med resten av LAR-pasientene nå betale for oppfølgingstimene. FOTO: Thomas Tangen

Sist oppdatert

– Jeg mener dette er helt idiotisk. Folk lar regningene gå til inkasso. De må heller prioritere å kjøpe rusmidler, sier Lar-pasient Michael Jakobsen.

30-åringen fra Trondheim begynte å ruse seg i en alder av 15 år. Ved flere tilfeller de siste fem årene har han mottatt Lar-behandling ved Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Det har gitt resultater: Nå har han vært rusfri i ett år og får metadonbehandling, som er med på å bedre livskvaliteten hans.

– Lar regningene gå til inkasso

Slik situasjonen er i dag, møter Jakobsen på klinikken en gang i uka hvor han enten trener eller går til samtale. Denne behandlingen har hittil vært kostnadsfri. I februar kunngjorde imidlertid Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin at de fra mars måned ville innføre egen- andel på 351 kroner. En kunngjøring som ikke ble godt mottatt blant pasientene.

– Jeg mener dette er helt idiotisk. Folk lar regningene gå til inkasso. De må heller prioritere å kjøpe rusmidler, sier Jakobsen.

Selv er han forberedt på å klage på innføringen av egenandelen. Han reagerer også på at Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin oppfordrer pasientene til å betale med bankkort når de skal til behandling.

– Det er ikke alle som har bankkort eller nettbank, poengterer 30-åringen.

Pasienter med frikort slipper å betale egenandel. Dersom pasientene ikke møter til timen og heller ikke har gitt beskjed minst et døgn i forveien, må de betale et gebyr på 351 kroner. Dette gjelder også dem som har frikort.

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp septemberbladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)

LES OGSÅ: Dokumentar om Lar

Må betale for timene

Kommunikasjonsrådgiver ved St. Olavs hospital HF, Kirsten McDonagh, bekrefter at LAR-pasientene nå må betale for timene.

– St. Olavs hospital må forholde seg til nasjonale helsepolitiske føringer, sier McDonagh.

Hun viser til at det er en egen forskrift som er førende for at pasienter skal betale egenandel og hvilke tjenester de skal betale for.

– Ser dere at flere nå ikke møter opp fordi de ikke kan betale?

– Så langt er det ikke registrert at færre pasienter møter til sine konsultasjoner som følge av innføringen av egenandelen, sier hun.

Kommunikasjonsrådgiveren opplyser at de fleste som mottar tverrfaglig spesialisert rusbehandling har et bosted.

– Det er imidlertid relativt høy andel av pasientene som kan streve med økonomiske utfordringer. De er også generelt i hyppig kontakt med både fastlege og helsetjeneste hvor det også kreves egenandel for helsehjelpen. Ved behov bistår klinikken pasienten med å søke om økonomisk bistand hos NAV for dekning av egenandel, sier hun.

Klinikksjef for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs, Kristin Smedsrud, ønsker ikke å kommentere påstanden om at Lar-pasientene lar regningene gå til inkasso og heller prioriterer å kjøpe rusmidler.