Tekst 1: Id har fått seg et kutt i hode da de ble kastet en gjenstand på han, samt stukket i arm med en gaffe. Dato 11.04.2018. Tekst 2: Leiligheten var sterkt forsøplet med matrester, skitne klær og tusenvis av bananfluer.. Da ut løftet opp et klestykke fikk han et loppebitt. Vi trakk oss ut fra leiligheten av hensyn for egen helse. Det er helseskadelig for i.d selv og bo i slike forhold. Dato: 25.12.2017. Tekst 3: Beboer i leilighet slo beboer i leilighet i hode-skulder-region ca 6-7 ganger i dag. Dato: 25.06.2017.

Sist oppdatert

I oktoberutgaven av Gatemagasinet Sorgenfri bringer vi saken om avvikene i Jarleveien. Der kan vi avsløre at avvikene viser en rekke tilfeller av vold, truende atferd, innbrudd og skadeverk. Ansatte har også i avvik påpekt helseskadelige boforhold for beboerne i Jarleveien 10.

I tillegg viser tall fra politiet at de siden 2017 har hatt nær 800 oppdrag på stedet, og at omfanget trekker store ressurser. Jarleveien 10 er en av adressene politiet har mest oppdrag på.

Portrett av Vanja Holst Skotnes

AMK har hatt 298 oppdrag på stedet i samme tidsrom.

Så langt i år har det vært 13 overdoser på Jarleveien, ifølge enhetsleder Wenche Landbakk.

Jarleveien 10 er et boligkompleks for personer med alvorlig rusavhengighet, og til enhver tid huser Trondheim kommune 39 beboere der. Både kvinner og menn. Noen av de mest vanskeligstilte i byen.

Du møter også en beboer, som føler seg utrygg i eget hjem. Da Jarleveien skulle bygges, ble politikerne advart av fagmiljøet. Det ble likevel vedtatt å opprette Jarleveien.

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp oktoberbladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)

I saken har vi valgt å publisere en rekke av de 77 avvikene vi har fått innsyn i i sin helhet. Hensikten med å melde avvik er å ivareta mennesker, materiell og miljø. Avviksregistrering- og håndtering skal fange opp brudd på rutiner og prosedyrer, lover og forskrifter, og identifisere forhold som kan bidra til læring, forebygging og forbedring. Vi publiserer avvikene fordi vi mener at det er viktig at disse nå kommer frem i lyset, slik at samfunnet kan hjelpes videre.

LES OGSÅ: Politikere om Jarleveien-avvikene: – Nok til at alarmen bør gå

De 77 avvikene viser ikke alle hendelsene på Jarleveien.

Enhetsleder Wenche Landbakk har opplyst om at «avvik er brudd på en avtale, rutine, forskrift eller lov» – og at det er «mange hendelser som ikke faller innenfor dette og derfor ikke føres som avvik». Hun opplyser at dette er «uheldige hendelser som sammenstøt mellom beboere, overdoser o.l.»

Ingen av avvikene som er skrevet på Jarleveien i 2017 og 2018 er gradert med høy alvorlighetsgrad. De fleste har lav alvorlighetsgrad. Jarleveien har nå økt fokuset på riktig gradering av avvik.

Nå gjenstår det å se hva politikerne har tenkt å gjøre med denne situasjonen.

Si din mening!

Gatemagasinet Sorgenfri ønsker både debatt- og leserinnlegg. Send din tekst til redaktør Vanja S. Holst på vanja@gatemagasinetsorgenfri.no