Sorgenfri avslører: Slik er boforholdene i Jarleveien 10

Jarleveien 10

Sist oppdatert

Her huser Trondheim kommune 39 rusavhengige. Avviksmeldinger viser helseskadelige boforhold og en rekke tilfeller av vold, skadeverk og innbruddsforsøk.

SORGENFRI AVSLØRER: Siden februar 2017 har politiet hatt 794 oppdrag på botilbudet Jarleveien under enhet for Rustjenester i Trondheim kommune. Bli med på innsiden av blokka – der 39 rusavhengige bor.

Avvik, 19. juli 2017: «Beboertar ett godt grep i securitas som genser og holder fast, mens han presser securitas inn mot veggen.» Alvorlighetsgrad: Lav.

Avvik, 11. april 2018: «Id har iløpet av natten havnet i sloss kamp med kjæresten. Dette ble varslet i fra en av naboene. Id har fått seg et kutt i hode da det ble kastet en gjenstand på han, samt stukket i arme med gaffel. Politiet var raskt på plass og fikk skilt de, samt tatt med id inn på legevakten for å sy.» Alvorlighetsgrad: Lav.

Avvik, 25. desember 2017: «To ansatte kom inn i leiligheten til bruker etter oppfølgingsavtale om rydding. Leiligheten var sterkt forsøplet med matrester, skitne klær og tusenvis av bananfluer.. Da ut løftet opp et klestykke fikk han et loppebitt. Vi trakk os ut fra leiligheten av hensyn for egen helse. Det er helseskadelig for i.d selv og bo i slike forhold.» Alvorlighetsgrad: Lav.

Gatemagasinet Sorgenfri har fått innsyn i samtlige avviksmeldinger registrert på botilbudet Jarleveien under enhet for Rustjenester i Trondheim kommune, i årene 2017 og 2018. Det er skrevet 77 avvik i perioden, ifølge innsynet Sorgenfri har fått. (Se egen faktaboks.)

fakta: Avvikene
- Ansatte har skrevet 77 avvik i Jarleveien 10 i 2017 og 2018, ifølge innsynet Sorgenfri har fått.
- Antall avvik i 2017: 31
- Antall avvik i 2018: 46
- Antall avvik med lav alvorlighetsgrad: 64
- Antall avvik med middels alvorlighetsgrad: 13
Antall avvik med høy alvorlighetsgrad: 0

Sorgenfris kartlegging av avvik i Jarleveien 10, viser en rekke tilfeller av vold, truende adferd, skadeverk og innbruddsforsøk. Ansatte har i avvik påpekt helseskadelige boforhold. Det er også avvik som går på medisinering og annet. Sorgenfri publiserer i denne saken en del av de 77 avvikene.

LES OGSÅ: Derfor publiserer vi avvikene

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp oktoberbladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)

Føler seg utrygg

5. september 2019: Vi svinger inn over gata for Leos Lekeland, ringer på døra til Jarleveien 10. To Securitas-vakter sitter innenfor glassvegger. Vi hilser, går opp en trapp. En beboer leder an. Gjennom gangen, innerst til høyre. Innbruddsmerker på døra. Han låser opp. Det lukter stramt. Bugner av klær, røyk, godteri, skateboardhjul, Sorgenfri-effekter, solbriller. Søppel. Klissete på gulvet.

Han tar opp persiennene. Slipper lyset inn. Setter seg på en skitten seng. Her betaler han litt over 9.000 kroner i måneden til kommunen for å bo. Han kaller det for «frivillig tvang».

Bilde av seng uten madrass og bord dekt av tomflasker, plastemballasje og rot.

Han har tidligere bodd i en egen leilighet i Midtbyen, men ble kastet ut derfra i vinter. Deretter dro han til Utsikten for å få hjelp.

– Jeg ønsket å få hjelp til å få ordnet noe kommunalt, annet enn Jarleveien – for hit skulle jeg ikke. Det var jeg så fast bestemt på, sier han.

Januar 2018:
"Da vi kom på vakt på morgenen 07.01.18 fikk vi overlappet følgende fra Securitas: Det var ikke helsepersonell på vakt denne natten og det hadde minst to konsekvenser for brukere av våre tjenester. Bruker i andre etasje hadde ringt for å komme seg på toalettet. Securitas hadde informert ham om at han måtte kontakte Trygghetspatruljen. De sa at de ikke visste om han hadde gjort det, han hadde i hvert fall ikke fått bistand fra noen i løpet av natten. Det andre tilfelle var på "krisa". Der er det inne ei dame som hadde framstått som ustabil psykisk for Securitas. De hadde kontaktet legevakt, men siden det hadde roet seg og det virket som hun hadde sovnet hadde det ikke blitt så legevakt kom. Imidlertid hadde Securitas på grunn av denne damens tilstand måtte avvise ei annen dame som hadde kontaktet for å benytte seg av krisetilbudet. Denne damen er godt kjent i vårt system, og vi vet at når hun henvender seg har hun behov. Det er bl. A. kjent at hun er utsatt for voldt i nære relasjoner. Securitas sa at de ikke følte det var greit å avvise henne, og de syntes heller ikke å være bekvemme med å sitte med denne avgjørelsen. De mente at det i det minste burde vært helsepersonell som hadde gjort det."
- Alvorlighetsgrad: Lav.
Avvik, Jarleveien.

Han havnet deretter på Vikhammer Camping i Malvik kommune. Det var hans eneste alternativ, bortsett fra Jarleveien, forteller han.

– Der bodde jeg i et klamt kjellerlokale, i en sokkel. Det ble helt feil med medisinen min og alt. Jeg stresset. Jeg måtte inn til Trondheim for å få medisin på Gryta – hver dag. Men jeg måtte bare avfinne meg med dette, fordi jeg ikke ville bo på Jarleveien.

– Hvorfor nektet du å bo på Jarleveien?
– Jeg har hørt alle historiene, og har holdt meg unna denne blokka.
– Hvilke historier?
– Folk har våknet med andre folks hender i lommene, med buksa på knærne. Det har foregått mye i denne blokka. Derfor var jeg veldig skeptisk. Jeg vet hva som kan skje. Og blir jeg trukket langt nok opp, så kan jeg også gjøre noe. Jeg er både redd for hva som kan skje med meg, og hva jeg kan være i stand til å gjøre – hvis jeg blir presset.
– Men så flyttet du hit likevel – hvordan skjedde det?
– Jeg hadde ikke noe annet valg til slutt. Det ble frivillig tvang. Jeg fikk ikke noe annet. Dersom jeg vil ha en kommunal bolig, så må jeg over en periode vise at jeg kan å bo – og det må jeg gjøre på Jarleveien. Jeg må klare å bo ut tiden, men jeg vet ikke hvor lenge det blir. Målet mitt er å få kommunal bolig, og jeg må gjennom dette. Men jeg føler meg så utrygg her, sier han.

28.05.2018:
"Medisinutlevering av tretten medisiner ble ikke utlevert til riktig tid av medisinsk ansvarlig. Dette pga utagerende beboer leilighet som hadde løpt etter vernepleier inn i kontorfløy. ID var sint. Personalet vurderte at det var en risiko å dele ut medisin i dette tidspunktet. Det var to beboere som ikke fikk utlevert medisin til riktig tid."
Avvik, Jarleveien.

Sorgenfri har over en periode på én uke gjentatte ganger over forsøkt å få et intervju med avdelingsleder Tonje Elise Nordgård ved Jarleveien, men ikke lyktes. I stedet har Nordgård, i samarbeid med enhets- leder for Rus, Wenche Landbakk, valgt å besvare Sorgenfris spørsmål skriftlig. Svarene deres i denne artikkelen er derfor sitater fra e-post. Vi har også flere ganger bedt om å få intervjue en ansatt ved Jarle- veien, dette har vi heller ikke lyktes med før magasinet gikk i trykken. Både Nordgård og Landbakk har fått oversendt artikkelen i sin helhet. Sorgenfri følger opp saken.

Flekkete og skittent gulv med både røyksneip og annet søppel liggende.
Inne på et av rommene på Jarleveien.

23 års aldersgrense

Jarleveien 10 har 44 boenheter, og det er til enhver tid leid ut 39 leiligheter. Jarleveien ligger under Trondheim kommune enhet for Rustjenester, og er et boligkompleks for personer med alvorlig rusavhengighet. Den enkelte beboer er leietaker og leier sin leilighet av Trondheim kommune.

Fakta om tilbudet på Jarleveien
- I dag er det 17,5 årsverk med helsepersonell som er ansatt i Jarleveien. Ressursene brukes til å følge opp brukere primært etter vedtak.
- For å få tildelt en bolig i Jarleveien gjøres det en individuell faglig vurdering på hvilke behov den enkelte har. Dette gjøres av Helse- og velferdskontoret (HVK). Det er også de som vurderer hvilke tjenester den enkelte har behov for, og fatter vedtak på dette.
- Enhet for rustjenester som Jarleveien er organisert under, er en utførerenhet. Det betyr at de effektuerer de vedtakene som er fattet. De gangene HVK er i tvil om en tildeling kontakter de avdelingen for å drøfte saken.
- Enheten har valgt å prioritere å gi noen tilbud utover det som er oppdraget deres. Blant annet så serverer de frokost hver dag og middag om lørdagene. Dette gjør de fordi de ser at mange av beboerne ikke prioriterer å handle mat, og står i fare for eller har dårlig ernæringsstatis. De har også valgt å levere ut Lar-medisner på huset, da de vurderer at dette er det beste for brukergruppen. De forsøker også å gjennomføre ulike aktiviteter på og utenfor huset.
Kilde: Enhetsleder Wenche Landbakk

Kvinner og menn er skilt i egne etasjer. Jarleveien har ti leiligheter for kvinner.

Det er 23 års aldersgrense for å komme inn på Jarleveien. Det er til enhver tid Securitas-vakter på Jarleveien, samt kameraovervåkning.

Beboerne må betale mellom 7.597 kroner og 10.570 kroner i måneden i husleie for å bo på Jarleveien, avhengig av hvilken boenhet de bor i (se egen faktaboks). Leien som den enkelte betaler er husleie og dekker ingen tjenester. Husleien går ikke inn til enheten, men til Trondheim Eiendom som er huseier.

Dette koster det å bo på Jarleveien
- Hybel: 7.597 kroer
- 1-roms: 9.086 kroner
- 2-roms: 10.570 kroner

Slo beboer 6-7 ganger

En rekke av avvikene Sorgenfri har gjennomgått, viser avvik som går på vold/trusler/krangling og skadeverk – både i 2017 og 2018.

15. mai 2017: En beboer er rasende og roper mot Securitas-vakten. Beboeren slår så hardt i heisdøren at det blir bulker. To dager senere banker en beboer gjentatte ganger på døren til en annen og de roper til hverandre. Da naboen låste seg inn, sparker den andre beboeren gjentatte ganger i døren til sin nabo.

25. juni 2017 beskrives et slagsmål. En beboer slo en annen beboer i hode/skulder-regionen 6-7 ganger, hendelsen ble tatt opp på overvåkningskamera. Beboeren skal ha sittet i trappa da han ble slått. En knapp måned senere, 19. juli 2017, truet en synlig beruset beboer med å skalle ned en Securitas-vakt – han tok et godt grep i vakten sin genser og holdt fast – mens han presset vakten inn mot veggen.

25.12.2017:
"To ansatte kom inn i leiligheten til bruker etter oppfølgingsavtaale om rydding. Leiligheten var sterkt forsøplet med matrester, skitne klær og tusenvis av bananfluer. Da ut løftet opp et klestykke fikk han et loppebitt. Vi trakk oss ut fra leiligheten av hensyn for egen helse. Det er helseskadelig for i.d selv å bo i slike forhold."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

19. november 2017 skrives det et avvik på at det oppstår bråk i gangen. Den ansatte ville ikke gå inn i situasjonen, og det var ingen Securitas-vakt på avdelingen. Den ansatte ba en annen kollega om å trykke på alarmtelefonen, slik at Securitas skulle komme – hun syntes det føltes ut som lang tid før vakta kom.

4. mai 2018: En beboer ønsket bistand til å få kastet ut en annen fra leiligheten. Beboeren oppførte seg ufint, var kranglete og fektet med armene opp i ansiktet på vekteren. Beboeren sparket flere ganger hardt i heisen gjennom flere etasjer. Politiet ble etter hvert kontaktet og beboeren ble til slutt tatt med inn i arresten.

19.11.2017:
"Jeg kommer på senvakt og før jeg begynner på jobb oppstår det plutselig bråk nederst i fløya på hybelavdelingen. Det er fire-fem stk i gangen, men bråket oppstår mellom bruker og bruker. Det er ingen Securitasvakt på hybelavdelingen og jeg vil ikke gå inn i situasjonen, men prøver å snakke til bruker for å roe. Jeg ber en annen kollega om å trykke på alarmtelefonen slik at Securitas skal komme. Det føles for meg som veldig lang tid og jeg må ned i trappeløpet for å rope på Securitas før han endelig kom opp. Da har allerede beboer bruker gått ut av situasjonen og rundt huset og inn i B-Fløy."
- Alvorlighetsgrad: Middels
Avvik, Jarleveien.

28. mai 2018 meldes det at medisinutlevering ikke ble utlevert til riktig tid – på grunn av en utagerende beboer som hadde løpt etter vernepleieren inn i kontorfløya. Personalet vurderte det slik at det var en risiko med å dele ut medisin. Ifølge avviket var det da to beboere som ikke fikk utlevert medisinen sin til riktig tid på grunn av dette.

Dette er noen av voldshendelsene som kommer frem i avvikene. Samtlige avvik som er nevnt ovenfor er kategorisert som lav alvorlighetsgrad – bortsett fra hendelsen 19. november 2017.

Enhetsleder for Rus, Wenche Landbakk, skriver følgende i en e-post til Sorgenfri:

«Som det fremkommer i avvikene som dere har fått tilgang til, så er vold en stor risikofaktor. Rusmiljøet har en sterk indre justis, hvor vi ser at en lettere tyr til vold for å løse konflikter. Jo flere som er samlet på en plass, jo større er risikoen for dette. Dette er bakgrunnen for at Jarleveien ikke ble anbefalt av administrasjonen (fagmiljøet) å bygge.

For å kompensere for størrelsen og atferden som en finner naturlig i miljøet, er det satt inn en rekke sikkerhetstiltak. Kameraovervåkning er en del av dette, og er satt opp for å ivareta tryggheten for alle som ferdes på bygget. Dersom en fanger opp risikosituasjoner på overvåkningsbilder, vil vekterne intervenere umiddelbart.

Et annet tiltak er å begrense adgangen til huset. Det er mange som trekkes til huset som ikke bor her og som kan lage uro. Det er kun de som er velkommen inn av den enkelte leietaker som slippes inn. Hver fløy er også avlåst, dette er også et tiltak for at den enkelte selv regulerer hvem de vil slippe inn og ikke.

Det stemmer ikke at ansatte har med seg vekter når de skal levere tjenester på huset. Stort sett er det rolig på huset og en kan levere tjenester alene. Vekter kan være med om det er spesielle situasjoner som gjør at det ikke er trygt å være alene. Det skjer svært sjeldent.»

19.07.2017:
"Beboer kom ned, synlig beruset og høylytt i formiddag. Fikk beskjed fra Securitas om å gå ut av fellesstue da han bar høylytt og verbal ufin. Truet da med å skalle ned Securitas. Securitas prøver å roe ned beboer. Beboer blir da mer hissig og får mer truende kroppsspråk mor Securats. Beboer tar ett godt grep i Securitas sin genser og holder fast, mens han presser Securitas inn mot veggen."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

Hun skriver også at avvikene skrives av ansatte og at det er også de som vurderer alvorligheten på situasjonen.

«Vi har den siste tiden økt fokuset på avviksmeldinger og graderingene av disse. Vi ser at flere av avvikene skulle hatt en høyere gradering.

Når det gjelder avvikene som dere har oppsummert så velger vi å svare generelt på problematikken som de inneholder.»

Innbruddsforsøk

7. mai 2017 observeres det på videovervåkning at en beboer forsøker å bryte seg inn en dør. I avviket står det at det er noen merker etter innbruddsforsøket rundt låsen – det er skrapet bort gummi på innsiden. Fire dager senere skal en beboer ha urinert på veggen ved inngangspartiet til Jarleveien.

15.11.2017:
"I.d har forsøkt å bryte opp døra inn tilpersonalbasen i Y fra trappeoppgangen i B-siden. Først ble det slått tre ganger hardt i døra med hammer. To timer senere forsøkte i.d å bryte opp døra med et brekkjern. Ved tilsyn av døra etter at politiet hentet i.d oppdages det at det ikke kan lukkes helt. Den er lukket i overkant og har en glippe i nedkant. To personal klarer ikke å åpne døra."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

10. oktober 2017 ble det oppdaget et brennmerke på størrelse med en fyrstikkeske på kjøkkenbenken inne på et rom.

8. desember 2017 ble det oppdaget at en microbølgeovn ble kastet ned på fortauet fra en leilighet. Tolv dager senere blir det observert at et vindu inne på et av rommene er tatt ut av hengslene.

27. desember 2017 står en beboer i gangen og hamrer på et klesstativ, beboeren holder stativet mot veggen utenfor døra inn til en annen leilighet mens han hamrer. Det ble merker i veggen etter hendelsen. Dagen etter blir det oppdaget at vasken inne hos en beboer er tatt ut fra veggen.

21. februar 2018 ble sprinkleranlegget utløst i en leilighet, etter fikling/ødeleggelse av sprinklerventil. Mengder av vann flommet ut i leiligheten før vannet ble stengt av. Fem dager senere sparket en beboer to kraftige spark mot en dør, noe som resulterte i at låsemekanismen ble ødelagt.

Enhetsleder Wenche Landbakk skriver til Sorgenfri at hærverk og ødeleggelser av huset anmeldes og følges opp med den enkelte leietaker.

«Ødeleggelser ordnes opp i for å sikre at dører og låser fungerer som de skal til enhver tid. Ødeleggelser på for eksempel vinduer kan ta lengre tid, da dette må bestilles», skriver hun videre.

15.05.2017:
"Bruker gir uttrykk for å være rasende og roper mot Securitas. Slo hardt i heisdøren. Bulker i heisdøren."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.
LES OGSÅ: Politikere om Jarleveien-avvikene: – Nok til at alarmen bør gå

– Enten så tar jeg livet av noen, eller så tar noen mitt liv

– Hvordan føles det for deg å bo her?
– For jævlig, sier beboeren.
– Hvorfor?
– Jeg vet hva som kommer til å skje. Jeg kommer til å ruse meg mer, jeg har tilgang til akkurat det jeg ikke trenger. Jeg blir sliten bare av å prate om dette. Fordi jeg vet hva enden på visa er. Enten så tar jeg livet av noen, eller så er det noen som tar livet av meg.
– Hva gjør at det kommer til det punktet?
– Det er mye lettere å få tatt seg en overdose her enn andre plasser. Her har du tilgang på alt. You name it. Alle rusavhengige er samlet i ett hus. Da har du brukere fra limsniffere til heroin. Her kan du kjøpe dop.

Han er klar på at Jarleveien ikke burde blitt opprettet av kommunen.

– Hva burde vært i stedet?
– Flere steder som Utsikten. Der kan du bli tatt hånd om.

14.07.2018:
"Skadedyr/insekter funnet i leilighet lørdag 14.07.2018. Se statusmelding i Gerica skrevet 14.07.18. Ved inn låsing i leiligheten for å rydde/vaske, ble det observert kakerlakker på gulv Samt ukjent type insekter på kjøkkenbenk under matrester og diverse avfall og brukt brukerutstyr. Avvikene blir av personalet inn for å foreta ukentlig rydding/vasking. Det er laget avtale med beboer om dette, men det viser seg at han ikke slipper personalet inn når de kommer for å utføre arbeid. Matrester samles derfor opp i leiligheten på ulike steder. Skadedyr tiltrekkes og etablerer seg i avfallet. Det ligger klær sammen med elektroavfall og brukerutstyr i hauger på gulvet og dette er perfekte gjemmesteder for skadedyrene/insektene. Spisse gjenstander kan ligge i knehøyde og gi risiko for stikk skader. Personaler bruker i dag sitt private tøy og har ikke kompetanse eller verneutstyr for å rydde når det er omfattende tilgrising og mengder eiendeler og søppel i leiligheten."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

Ansatt fikk loppebitt

25. desember 2017 skrives det et avvik på at en leilighet var sterkt forsøplet med matrester, skitne klær og tusenvis av bananfluer. En person fikk et loppebitt da vedkommende løftet opp et klesstykke. De ansatte skriver at de trakk seg ut av leiligheten for egen helse, og at det er helseskadelig for beboeren selv å bo i slike forhold.

14. juli 2018 ble det funnet skadedyr/insekter i en leilighet. Det ble observert kakerlakker på gulvet, og en ukjent type insekter på kjøkkenbenken under matrester og diverse avfall og brukerutstyr. Avviket blir av personalet antatt å ha sammenheng med at beboer ikke slipper personalet inn for å foreta ukentlig rydding og vasking. Det står også at spisse gjenstander kan ligge i knehøyde og gi risiko for stikkskader. Videre står det at personalet i dag bruker sitt private tøy og at de ikke har kompetanse eller verneutstyr til å rydde når det er omfattende tilgrising og mengder eiendeler og søppel i leilighetene.

Sorgenfri har spurt avdelingsleder Tonje Elise Nordgård og enhetsleder Wenche Landbakk om de vurderer det som helseskadelig for beboerne å bo slik som det beskrives i disse avvikene. Det har de unnlatt å svare på, og svarer i stedet dette på e-post til Sorgenfri:

«Det er leietakers plikt å ivareta leiligheten sin. Hos de som vi ser trenger bistand eller opplæring/ veiledning så tilbys dette. Dette er noe som den enkelte må ønske å ta imot. Hos de som ikke tar imot hjelp fra oss og hvor vi er bekymret for følgene dette kan få, så varsler vi huseier om dette. Det blir da et forhold mellom huseier og leietaker om videre tiltak», skriver Landbakk.

Rommet til beboer med åpne skapdører og kvitteringer og småting på kjøkkenbenken. Spiseborder er fullstendig dekt av rot, og på gulvet er det en del klær, plastemballasje, m.m.
Inne på rommet til beboeren Sorgenfri har pratet med.

Sov på skittentøyet sitt

Beboeren Sorgenfri har snakket med, flyttet inn på Jarleveien i sommer, sier han. Han forteller at det verken var møbler, hvitevarer eller kopper og kar her da han flyttet inn.

– Bare sengeramma med planker, ingen madrass.

Han viser oss hvordan han lå og sov de første nettene. Løfter opp madrassen. Han lå på plankene, med skittentøyet under seg. Han fant seg etter hvert et liggeunderlag, og lå på det – før han fikk kjøpt seg en madrass.

– Jeg hadde heller ikke dyne. Jeg frøs veldig de første nettene. Rommet føles ut som en celle.

Han forteller at han fikk 6.000 kroner i bostøtte, til å kjøpe seg møbler og hvitevarer. Men disse kronene brukte han på dop, sier han.

– De har sikkert opplevd at beboere har gjort det før. Uansett, nå har jeg ikke råd til kjøleskap, og kan ikke ha annet enn tørrmat inne på rommet. Brusen ligger i vann i kjøkkenvasken for å være kald.

– Kommer det noen inn her og ser hvordan det ser ut – og rydder?

– Nei, det skal jeg gjøre selv. Jeg er ikke avhengig av å ha det så ryddig rundt meg. Folk er sjokkerte over at jeg klarer å bo slik, men det klarer jeg.

11.04.2018:
"Direkte sitat fra Gerica 08.04.18: ID står i første etasje sammen med en besøkende da i.d kommer ned. I.d dytter ID inn til veggen og tar kvelertak. Besøkende til ID blander seg inn i situasjonen og det blir basketak. Securitas griper inn i situasjonene og i.d trekker seg tilbake."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

Sorgenfri har spurt Nordgård og Landbakk om hvorfor det ikke er madrasser på rommene. Det har de ikke svart på, men skriver følgende i en e-post:

«Leilighetene er tomme og det er den enkeltes ansvar å møblere denne. Vi arbeider aktivt for å sikre at støtte fra nav til møblering, brukes på nettopp dette. Det er likevel slik at støtten utbetales til den enkelte, og de velger selv om de ønsker hjelp fra oss eller ikke.»

Kvinne ble avvist på krisetilbud

Januar 2018: Det skrives et avvik på at det ikke var helsepersonell på vakt denne natten, og at det hadde minst to konsekvenser for brukerne av Jarleveiens tjenester:

«Bruker i andre etasje hadde ringt på for å komme seg på toalettet. Securitas hadde informert ham om at han måtte kontakte Trygghetspatruljen. De sa at de ikke visste om han hadde gjort det, han hadde i alle fall ikke fått bistand fra noen i løpet av natten. Det andre tilfellet var på «krisa». Der er det inne ei dame som hadde framstått som ustabil psykisk for Securitas. De hadde kontaktet legevakt, men siden det hadde roet seg og det virket som hun hadde sovnet hadde det ikke blitt så legevakt kom. Imidlertid hadde Securitas på grunn av denne damens tilstand måtte avvise ei annen dame som hadde kontaktet for å benytte seg av krisetilbudet. Denne damen er godt kjent i vårt system, og vi vet at når hun henvender seg har hun behov. Det er bl. a. kjent at hun er utsatt for vold i nære relasjoner. Securitas sa at de ikke følte det var greit å avvise henne, og de syntes heller ikke å være bekvemme med å sitte med denne avgjørelsen. De mente at det i det minste burde vært helsepersonell som hadde gjort det.»

09.04.2017:
"Beboer fikk besøk av en dame med to barn. Disse ble slupper inn i fellesturen av Securitas. Dette er ikke noe vi ønsker da det er 23 års aldersgrense på huset."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

2. april 2018 ble legevakt og politi tilkalt i forbindelse med vurderingen av innleggelse av beboer på akuttposten på Østmarka. I avviket står det at beboeren hadde en agitert fremtoning, var høylytt og oppleves som psykisk ustabil. Videre: «Legevaktslege vurderte det som at en innleggelse på Østmarka var nødvendig. Id ønsket å bli med frivillig på akuttpost. Verken legevakt eller politi bisto med transport av Id til Østmarka, da de ikke kunne ha pasienter i bil. Legevakt bestilte derfor taxi til Id og legevakt og politi forlot så Jarleveien. Id ble sittende igjen på Jarleveien i påvente av taxi. Taxi dukket etter hvert opp og kjørte Id til Østmarka.»

Sorgenfri har spurt Nordgård og Landbakk om hva de tenker om at en kvinne som var utsatt for vold i nære relasjoner ble avvist, og hva begrunnelsen var. Det har de ikke svart på, men skriver følgende i en e-post:

«Hendelsen er gjennomgått på enheten for å sikre at vi har nød- vendig kompetanse tilgjengelig til enhver tid. Akutt overnatting er ikke det samme som krisesenter, og de som har behov for beskyttelse skal formidles til dette. Det har ikke vært flere situasjoner hvor noen er blitt avvist fra akutt overnatting.»

08.12.2017:
"Det ble observert at det lå en knust mikrobølgeovn på fortauet ved A siden av bygget i ettermiddag. Securitas så over videovåkningen i ettertid, og så da at denne ble kastet fra vinduet i leiligheten til id."
. Alvorlighetsgrad: Middels
Avvik, Jarleveien.

– Noen har stått med øks

Beboeren viser oss veien ut.

– Her ser du at noen har forsøkt å bryte seg inn. Det er tydelige merker etter brekkjern. Og her har det vært øksemerker, noen har stått med øks og ville inn i denne leiligheten, sier han, og peker over gangen.

– Og her aner jeg ikke hva som har skjedd, sier han, og peker på et vindu i andre etasje som er teipet med gaffateip.

Sorgenfri har spurt Nordgård og Landbakk om hva de tenker om det beboeren forteller, om det stemmer at noen har slått med øks mot døra og hva som har skjedd med det gaffateipede vinduet. Dette har de ikke svart på, men skriver følgende i en e-post som kommentar til historien som fortelles:

«Vi jobber tett på beboerne over tid, og blir godt kjent gjennom gode og mindre gode dager. Historier om at en føler seg redd og utrygg i egen leilighet bekrefter at det er viktig med gode sikringstiltak, selv om ikke dette tar bort all risikoen. Vi er bevisst på å iverksette tiltak der vi har mulighet. Det er i dag mangel på boliger til denne gruppen, og flere forteller at de ikke får velge bolig. Flere har også prøvd ulike boliger tidligere, men kan ha mistet den pga atferd, boevne o.l. Dette er tilbakemeldinger som vi bringer tilbake til Rådmannen. Vi bistår også aktivt brukerne med å melde ønske om å bytte bolig, om de opplever at Jarleveien er feil sted å være. Det er HVK (Helse- og velferdskontoret, journ. anm.) som avgjør hvilken bolig den enkelte får tildelt. Er det beboere som ønsker rusbehandling stiller vi opp med en gang.»

Knust vindu dekt i Gaffa-teip.
I en gang inne på Jarleveien. FOTO: Thomas Tangen

Ressurskrevende for politiet

Trøndelag politidistrikt har registrert 794 oppdrag på Jarleveien 10 siden februar 2017.

Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt, sier at dette er et høyt antall oppdrag på en og samme adresse.

– Men, det er ikke uventet eller oppsiktsvekkende tatt i betraktning den gruppen som bor der, sier han.

Nordtvedt opplyser imidlertid at det ikke er mange andre adresser i byen som det er knyttet like mange oppdrag til.

Oppdrag i Jarleveien loggført av politi
2017
Januar
Februar 1
Mars 10
April 14
Mai 22
Juni 25
Juli 42
August 39
September 36
Oktober 22
November 26
Desember 18
2018
Januar 35
Februar 31
Mars 24
April 39
Mai 40
Juni 30
Juli 19
August 19
September 15
Oktober 31
November 19
Desember 22
2019
Januar 23
Februar 6
Mars 14
April 34
Mai 27
Juni 48
Juli 23
August 28
September 4
Totalsum 794
Politiet har loggført 794 oppdrag i Jarleveien 10 siden januar 2017. Dette er alle typer oppdrag, som bistand helse, forvaltningsmessig (forkynnelser) og ordinære politioppdrag.
Kilde: Trøndelag politidistrikt

Politioverbetjent Erik Stølan ved virksomhetsstaben ved Politihuset i Trondheim bekrefter også dette.

– Det er naturligvis noen gater som oftere er registrert. Eksempelvis Politihuset, Trondheim Fengsel og St. Olavs Hospital. Utover dette ligger Jarleveien 10 som en av adressene på toppen av lista, sier Stølan.

Stasjonssjef Nordtvedt bekrefter at det høye antallet oppdrag i Jarleveien 10 er ressurskrevende for politiet.

– Det er ressurskrevende. Det er ikke til å komme fra. Vi har mange oppdrag knyttet til beboere på den adressen og det kreves mange ressurser for å håndtere det.

– Hva tenker du om det?

– Vi må ta utgangspunkt i de som bor der. Det er en sammensatt utfordring. Det medfører noen utfordringer å leve på den måten de gjør. Samtidig er det en del av jobben til politiet, det å skape ro og orden og forebygge kriminalitet, sier han.

Ifølge Nordtvedt dekker oppdragene i Jarleveien 10 stort sett hele oppgavespennet til politiet.

– Det er alt fra alarmer som er utløst, trusler, vinningskriminalitet, voldsutøvelse, stevninger og rettssaker.

Se egen tabell over politiets utrykninger fra måned til måned.

AMK har siden 2017 hatt til sammen 298 utrykninger til Jarleveien 10. Se egen tabell.

Antall AMK-oppdrag på jarleveien
2017 tabell.
2017 total 118, ambulanse 48
2018 total 92, ambulanse 43
2019 total 88, ambulanse 39

– Har satt inn kompenserende tiltak

På spørsmål om hva Nordgård og Landbakk tenker om at politiet har hatt nesten 800 oppdrag i Jarleveien siden februar 2017, svarer de følgende:

«Vi har registrert 220 oppdrag på huset siden oppstart i februar 2016. Dette kan blant annet være knyttet til voldsutøvelse, eller bistand til spesialisthelsetjenesten for gjennomføring av tvangsvedtak. Politiet oppsøker også selv Jarleveien, dette kan være knyttet til oppfølging av straffbare forhold eller forkynnelser.

Vi erfarer at den indre justisen i rusmiljøet er tøft, hvor vold er en hyppig valgt strategi for å løse konflikter eller for å inndrive gjeld. Dette er mekanismer som er i miljøet og som vi ikke vil greie å få bort. Vi er oppmerksomme på dette, og har satt inn kompenserende tiltak som begrensning i adgang på huset, kameraovervåkning, securitas, høy bemanning og riktig kompetanse. Vi oppfordrer brukere til å varsle fra om de trenger hjelp til å avvise besøk.

Vi opplever et godt samarbeid med Politiet. Vi er opptatt av å sikre et trygt bomiljø så langt det lar seg gjøre, og kontakter Politi for bistand ved pågående vold.»

07.05.2017:
"Observert over video overvåkning at en annen beboer prøver bryte seg inn døra til Z. Vanskelig å se hele episoden da en vegg skjuler noe av døra. Noen merker etter innbruddsforsøket rundt låsen (skraper bort gummi på innsiden), men ingen skade som må fikses umiddelbart."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

13 overdoser så langt i år

Videre opplyser de om at det i 2018 var åtte overdoser på Jarleveien, og at det så langt i 2019 har vært 13 overdoser.

På spørsmål om de har opplevd at det foregår kjøp og salg av narkotika på Jarleveien, svarer de følgende:

«Kjøp og salg av rusmidler er vanlig atferd i rusmiljøet, og er noe som vi antar også skjer i Jarleveien. Dette er forhold som skjer inne i den enkeltes leilighet og er ikke noe som skjer åpenlyst foran ansatte. Vi har derfor ikke oversikt over om og i hvilket omfang det har skjedd.»

03.03.2018:
"Det er blitt dosert for mye av et b-preparat i eventuell dosett, u.t har tilbakeført 7 tabletter (stesolig 5 mg) i regnskapet. Dette under oppsyn av 3.års sykepleierstudent, ansattnavn da ingen andre syke/vernepleiere jobber i helga. Sykepleierstudent har signert b-preparat perm som kontrollør for u.t. ingen av disse tablettene er gitt ut, id har derfor ikke fått mer enn det id skal ha."
- Alvorlighetsgrad: Lav
Avvik, Jarleveien.

På spørsmål om hva Nordgård og Landbakk tenker om at det så langt i år har vært 13 overdoser ved Jarleveien, og hvor lang tid det tar før overdoser oppdages, svarer de følgende på e-post:

«Vi er kjent med at det er overdoser i Jarleveien da størstedelen av brukergruppen injiserer rusmidlene. Vi er glad for at vi ikke har mistet noen i overdose og jobber aktivt for å forebygge dette. Overdosene har så langt skjedd inne i leilighetene til den enkelte, og dermed utenfor vårt myndighetsområde. For at vi skulle kunne gi hjelp, er vi avhengig av å bli varslet, noe beboerne ofte gjør i slike tilfeller. Vi kan ikke låse oss inn i leilighetene uten at det foreligger vektige grunner for det. Beboerne får også utdelt naloxon nesespray, samt opplæring i bruk av denne.»

Mange hendelser skrives ikke som avvik

Ansatte ved Jarleveien har skrevet 77 avvik på to år. Politiet har hatt nesten 800 oppdrag fra februar 2017 til september 2019. På spørsmål om de skriver avvik på alt, svarer Nordgård og Landbakk følgende:

«Avvik er brudd på en avtale, rutine, forskrift eller lov. Det er mange hendelser som ikke faller innenfor dette og derfor ikke føres som avvik. Dette kan være uheldige hendelser som sammenstøt mellom beboere, overdoser o.l. Dette er forhold som journalføres i journalsystemet vårt.

Ifølge våre rapporter har vi perioden 2017 til august 2019 notert kontakt med Politiet 220 ganger. Det er kun for 2019 at vi har registrert all kontakt og ikke bare de gangene vi har bedt om bistand. Våre registreringer er som følger:

2017: Politi tilkalt 80 ganger
2018: Politiet kontaktet 45 ganger av vekter
2019: 95 ganger i Jarleveien pr 2. kvartal»

Ingen avvik er kategorisert som alvorlig

De fleste av avvikene er kategorisert med lav alvorlighetsgrad. Ingen avvik er kategorisert som alvorlig. På spørsmål om hva som skal til for at et avvik er alvorlig hos Jarleveien, svarer de følgende:

«Alvorlighetsgrad høy brukes når det er fare for liv, helse og miljø.»

25.06.2017:
"Beboer i leilighet slo beboer i leilighet i hode-skulder-regionen ca 6-7 ganger i dag. Dette skjedde rundt kl 15 i trappeoppgangen i Y og er tatt opp på husets overvåkningskamera. U.t vet ikke hva som ble sagt mellom disse to i trappeoppgangen men beboer i leilighet virker sint og gestikulerte foran den andre beboer før han slo. Beboer i leilighet satt i trappen mens han ble slått. Beboer i leilighet gikk videre opp i etasjene akkurat i det securitasvakten kom opp til trappeavsatsen. Heidrunpersonalet hadde overlapping i samme etasje og kom også raskt til. Kort tid senere kom denne beboeren ned til første etasje og ble konfrontert av securitasvakt det som skjedde. Id sier han ikke trenger å si noe om noe, men at han av og til må gjøre sånn når han hører andre snakke nedlatende om kjæresten sin. Virker fremdeles sint og forteller at han kommer til å ta et spark i haken, samtidig som han viser hvordan, hvis han hører denne beboer gjenta negative kommentarer om kjæresten. Beboeren i leilighet drar så rundt huset og inn i sin egen leilighet. Kommer ut etter en stund og er da rolig igjen og oppsøker denne kvinnelige beboer i fløy Y og tilbringer store deler av kvelden med henne."
- Alvorlighetsgrad: lav
Avvik, Jarleveien.

Sorgenfri har spurt Nordgård og Landbakk om de mener at avvikene er kategorisert riktig med tanke på alvorlighetsgrad. «Eksempel: I ett av avvikene står det at ansatte mener det er helseskadelig for beboer å bo i leiligheten slik det var, dette avviket er kategorisert som lav alvorlighetsgrad – medfører det riktighet fra deres side?»

De har ikke svart konkret på det, men har svart, som beskrevet lengre opp i teksten, at de i den siste tiden har økt fokuset på gradering av avviksmeldinger og at de ser at flere av avvikene skulle hatt høyere gradering.

«Umiddelbart tatt tak i»

I avvikene ser Sorgenfri en overvekt av voldshendelser, skadeverk og at dører blir brutt opp – i løpet av begge årene. På spørsmål om hvilke tiltak Jarleveien har igangsatt etter disse avvikene, om alle er lukket, og hvordan de lukker slike avvik, svarer de følgende:

«Brukergruppen i huset krever at sikringssystemer til enhver tid fungerer. Det har vært utfordringer med blant annet dører som har vært lett å bryte opp. Dette ble det umiddelbart tatt tak i og de delene som har vært for svake har vært skiftet. Dette er alt fra dørblad til karmer og lengde på skruer. Helt siden oppstart av Jarleveien har det vært regelmessige møter mellom enhetene, rådmannens fagstab og Trondheim Eiendom for å følge opp feil og mangler. Alle avvik som handler om feil ved bygg meldes til Trondheim Eiendom som eier bygget og det er deres ansvar å følge opp og lukke disse.

Når det gjelder voldshendelser så er dette primært knyttet til vold mellom beboere. Vold og trusler er noe som dessverre er vanlig i miljøet og dermed også i Jarleveien. Vold som personalet oppdager blir stoppet umiddelbart og Politiet kontaktes ved behov for bistand fra dem. Vold som skjer i leilighetene oppdages ikke, så fremt beboerne ikke kontakter personalet og ber om hjelp. Vi kan hjelpe beboerne med å regulere besøk dersom de ønsker det, for å beskytte dem mot vold fra andre. Noen få ber om dette.»

«Vet ikke hva som menes med helsefarlige boforhold»

På spørsmål om hva de har gjort for å lukke avvik som er beskrevet som helsefarlige boforhold, svarer de følgende:

«Vi vet ikke hva som menes med helsefarlige boforhold. På generelt grunnlag er det mange i vår målgruppe som har store utfordringer med å bo, forsøpling og lignende forhold er vanlig. Hjelp til å ivareta boligen sin er en viktig del av hjelpen som gis. Dette fordrer at en tar imot hjelpen. Det brukes mye tid på å etablere tillit og relasjon for å komme i posisjon for å gjøre dette.»

Sorgenfri har presisert at vi her sikter til blant annet avviket der en ansatt fikk et loppebitt, voldshendelser og at beboere ikke får medisin til riktig tid. Vi har spurt om dette, slik de ser det, er helsefarlige boforhold. Dette har de ikke svart på.

«Vi ser at det er utfordringer»

Sorgenfri har spurt Nordgård og Landbakk om de anser det som trygt for beboere å bo på Jarleveien. De svarer følgende på e-post:

Det er satt inn en rekke sikkerhetstiltak for å bedre sikkerheten til brukerne. Innenfor de rammene som kommunen har til rådighet så har vi satt inn de tiltakene vi kan for å ivareta tryggheten for den enkelte.

Sorgenfri har spurt om de mener at Jarleveien er et forsvarlig tilbud å gi til rusavhengige. Landbakk svarer følgende på e-post:

«Vi ser at det er utfordringer knyttet til at huset er såpass stort, og det å samle så mange med alvorlig rusavhengighet under samme tak. Rusmiljøet blir hardt og det krever at man har ressurser til å kunne sette egne grenser, samt benytte seg av helsepersonell og de sikkerhetstiltakene som er tilgjengelig. Fordelene med at tiltaket er stort er at det er mulig å bygge et godt fagmiljø på avdelingen, det er høy faglig kompetanse og mye relevant erfaring blant personalet. Stabilitet i personalgruppen rundt beboerne er svært viktig, samt evnen til å kunne forebygge situasjoner og håndtere situasjoner som oppstår på en god måte.»

Bilde av et inngangsparti der det står Jarleveien 10 på bygget.
FOTO: Thomas Tangen

– Avvikene viser hvilke utfordringer kommunen står i

Sorgenfri har sendt Nordgård og Landbakk en liste med samtlige avvik som publiseres i Sorgenfri og bedt de kommentere disse. Landbakk svarer følgende på e-post:

«Avvikene viser hvilke utfordringer helsetjenesten i kommunen står i når vi skal levere tjenester til brukere med alvorlig rusavhengighet. Det er husleieloven som regulerer leieforholdet. Dette gir oss formelle begrensninger i å sette inn tiltak som vi ser er nødvendig. Vi kan ikke ta oss inn og rydde/rengjøre den enkeltes leilighet, selv om vi ser at det er nødvendig. Den enkelte leietaker kan også nekte oss adgang til leiligheten. Dersom vi er bekymret for liv og helse så forholder vi oss til nødretten og låser oss inn. Dette gjør vi dersom vi mistenker overdoser e.l.

Vold som vi ser i rusmiljøet er en stor utfordring. Dette ser vi også i mindre botiltak og i ordinære kommunale leiligheter. I Jarleveien har vi mulighet til å følge opp den volden som vi ser, og som vi blir varslet om. Det som skjer inne i leiligheten til den enkelte har vi ikke forutsetninger til å ha oversikt over. Vi snakker med brukerne om at de kan få hjelp til å begrense hvem som oppsøker dem eller de kan trekke ut i fellesgang om de trenger bistand. Noen gjør dette, mens andre ikke gjør det. Vi går også til heving av leieforholdet om alvorligheten og omfanget tilsier det.»

Derfor er det 23 års aldersgrense

På spørsmål om hvorfor det er 23 års aldersgrense på Jarleveien, svarer Landbakk følgende:

«Vi ønsker ikke at ungdom skal oppsøke Jarleveien, da det her er et tungt rusmiljø. Det kan være vanskelig å se hvor gammel den enkelte er, men vi ønsker ikke at unge under 23 år oppholder seg her. Vi ønsker ikke at Jarleveien skal være en rekrutteringsarena for ungdom inn i tyngre rus.»

Securitas svarer ikke

Sorgenfri har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra Securitas på hvordan de opplever arbeidsforholdene i Jarleveien 10. Vedkommende som kan uttale seg om saken har imidlertid ikke vært tilgjengelig for intervju, ifølge en Securitas-vakt Sorgenfri pratet med. Sorgenfri har heller ikke fått kjennskap til hvem i Securitas som kan uttale seg om saken, kun at dette blir videreformidlet internt. Securitas-vakta svarer også unnvikende på spørsmål om Sorgenfri kan få navnet på vedkommende.

Slik fikk vi innsyn
Gatemagasinet Sorgenfri ba 9. mai 2019 om innsyn i samtlige avviksmeldinger registrert på botilbudet Jarleveien under enhet for Rustjenester i Trondheim kommune, i årene 2017 og 2018. Etter en lengre innsyjsprosess, der Sorgenfri plant annet klaget på lang saksbehandlingstid, fikk vi endelig innsynet 10. juli.
I innsynsoversendelsen skriver Trondheim kommune at de definerer avvik som "Mangel på oppfyllelse av lovbestemte, selvpålagte, og/eller andre krav. Eksempler på dette er mangel eller feil på avtalt leveranse eller tjeneste."

Kommunaldirektør om Jarleveien-avvikene: – Dette er en krevende sak

Kommunaldirektør for Helse og Velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen, vedgår at kommunen har et stykke igjen å gå når det kommer til Jarleveien 10.

Sorgenfri har konfrontert kommunaldirektøren med kartleggingen av avvikene i Jarleveien 10 som blant annet viser en rekke voldshendelser, innbruddsforsøk og helseskadelige boforhold.
Kommunaldirektøren bekrefter overfor Sorgenfri at han er kjent med en del av avvikene fra tidligere.

Portrett av kommunaldirektør Helge Garåsen.
Kommunaldirektør Helge Garåsen.

– Jeg har ikke sett hvert enkelt avvik, men jeg har fått en oversikt over de mest alvorlige, sier han.

– Hva tenker du om de avvikene du har sett?

– Det er krevende for den enkelte bruker som har en utfordrende adferd, for de andre beboerne og ikke minst de ansatte.

– Forsvarlig tilbud

Garåsen understreker at Trondheim kommune tilstreber et tilfredsstillende tilbud for beboerne på Jarleveien 10, og er klar på at tilbudet, slik han ser det, er forsvarlig.

– Ja. Det er gjort en rekke tiltak for å imøtekomme sikkerheten til beboerne og de ansatte. Det er egne innganger og oppganger, og det er en egen Securitas-base i bygget, sier han.

Garåsen sier imidlertid at Trondheim kommune fortsatt har et stykke igjen å gå for å bedre situasjonen i blokka.

– Det er ingen enkel løsning. Vi har fortsatt behov for å lære av de erfaringene vi gjør oss. Dette er en krevende sak. Det er en del brukere på Jarleveien som har utfordrende adferd. Men de skal også ha et tilbud. På bakgrunn av dette har vi prøvd å bygge opp boenheten på Jarleveien for å ivareta disse brukerne, sier han.

– Er tilbudet, sett i lys av avvikene, tilfredsstillende?

– Det store spørsmålet er om det finnes andre plasseringer for disse brukerne. Så må vi samtidig også passe på at vi ikke bare flytter proble- met fra sted til sted. Det er adferd som er utfordringen.