Bilde av Sissel Trønsdal som biter på en negl mens hun leser i formannskapet.
Gruppeleder Sissel Trønsdal (Ap) ble ikke beroliget av kommunaldirektørens redegjørelse i formannskapet tirsdag. FOTO: Thomas Tangen

Sist oppdatert

Høyre og Arbeiderpartiet krever svar på hvilke konkrete tiltak som iverksettes for å bedre situasjonen på Jarleveien. Det fikk de ikke i formannskapet tirsdag.

På bakgrunn av Sorgenfri sin avsløring om avvikene i Jarleveien 10 denne måneden, krevde både Høyre og Arbeiderpartiet en redegjørelse fra rådmannen om situasjonen ved botilbudet.

Sorgenfri sin kartlegging av avvik i Jarleveien viser en rekke tilfeller av vold, skadeverk og innbruddsforsøk. Det har fått politikerne til å reagere med bekymring.

Ingrid Skjøtskift (H) er klar på at det er utfordringer ved driften ved Jarleveien, og stilte i tirsdagens formannskapsmøte spørsmål ved tryggheten for beboere og ansatte på Jarleveien. 

– Det er også anledning til å be om en redegjørelse for føring av avvik, og om dette blir gjort på en betryggende måte, sa Skjøtskift. 

Krevde rådmann-svar

Hun ønsket samtidig svar fra administrasjonen på hvilke tiltak som iverksettes for å skape trygghet og stabilitet for dem som bor i Jarleveien.

– Jeg har vært i kontakt med naboer som vitner om hendelser som bekymrer dem. Dette er det grunn til å ta på alvor fra Trondheim kommune sin side, sa hun.

Skjøtskift var ikke den eneste om uttrykte bekymring over situasjonen ved Jarleveien 10. Også gruppeleder Sissel Trønsdal (Ap) reagerer på avsløringen til Sorgenfri og krevde i likhet med Høyre-politikeren svar på hvilke tiltak som nå iverksettes for å bedre situasjonen ved botilbudet.

– Jarleveien ble aldri det vi hadde tenkt at det skulle bli, grunnet det som skjedde på Valøya som medførte at beboerne derfra måtte flyttes til Jarleveien. Nå ønsker vi å vite hva rådmannen tenker videre med Valøya, sa Trønsdal og fortsatte:

– Vi vet også at flere av dem som bor på Jarleveien har behov for et annet tilbud enn det som er i dag.

Bilde av høyrepolitiker Ingrid Skjøtskift som taler i retten.
Høyre-politiker Ingrid Skjøtskift (t.h.) krevde svar fra rådmannen om situasjonen i Jarleveien 10 etter Sorgenfri sin avsløring.

Ikke imponert

Trønsdal var ikke videre imponert etter Garåsen sin redegjørelse.

– Jeg er ikke veldig beroliget, men avventer saken jeg tidligere har bestilt, for å gå dypere inn i dette, uttaler hun til Sorgenfri.

Dette mener han om avvik

Kommunaldirektøren mener de ansatte i Jarleveien 10 har et tilfredsstillende system for å melde og registrere avvik og hendelser som oppstår. Han opplyser at forhold som vold i miljøet, overdoser og lignende, føres som uheldige hendelser i kommunens kvalitetssystem, og at disse derfor ikke ble utlevert som en del av innsynet i avviksmeldingene. Det ble heller ikke hendelsene som er registeret som hms/skademelding, sa han i sin redegjørelse for formannskapet tirsdag.

 Slik mener han situasjonen kan løses

– Den største utfordringen i Jarleveien er sammensetningen av beboere.  Jarleveien var tenkt for en brukergruppe som har hatt et langt liv i aktiv rus og som har behov for helsetjenester og oppfølging i bolig. Med nedleggelsen av Valøya og med mangel på boliger ble beboergruppen endret, sa kommunaldirektør for Helse og velferd i Trondheim kommune, Helge Garåsen. Skal man løse situasjonen i Jarleveien er det behov for midler til drift for å kunne etablere flere mindre ROP-boliger og egne botiltak for kvinner, mener Garåsen.

 – Enhet for rustjenester og botiltak psykisk helse kan i løpet av noen måneder etablere et eget tilbud for kvinner i aktiv rus og flytte ut fire personer med alvorlig rus og psykiske lidelser (ROP).  Vi har boliger som kan benyttes, men har ikke nok driftsmidler. Ved flytting av disse beboerne vil boliger i Jarleveien bli fristilt til de som trenger et slikt tilbud mest. For å etablere et botiltak for 7 kvinner trengs det lønnsmidler tilsvarende 5 millioner kroner, og for å flytte ROP-brukere trengs det omlag 3,7 millioner kroner, sa Garåsen.

Skal ikke videreføres

Garåsen opplyste også at Valøya ikke vurderes som aktuell å benytte videre. Trondheim kommune sa opp avtalen med Boligstiftelsen i mars 2018 da det var behov for store utbedringer som følge av vannlekkasjen i huset. 

– I tillegg ønsker rådmannen mindre tiltak enn hva Valøya med sine 41 boenheter, sa Garåsen.

– Ikke helt korrekt

Garåsen redegjorde også for antall utrykninger under tirsdagens formannskapsmøte.

– Det er ikke helt korrekt at det er daglig utrykning til Jarleveien. Siden oppstarten i februar 2017 har Enhet for rustjenester registrert 220 situasjoner hvor politiet har vært i Jarleveien. Rådmannen er gjort oppmerksom på at politiet har registert flere oppdrag enn enheten, sa han.

Han opplyser samtidig at politiet er kontaktet for få oppklart hvorfor tallene er ulike.

Tall Sorgenfri har fått innsyn i fra Trøndelag politidistrikt, viser at politiet har loggført 794 oppdrag i Jarleveien i samme tidsrom (se egen tabell under). Stasjonssjef ved Sentrum politistasjon i Trondheim, Arve Nordtvedt, har uttalt til Sorgenfri at dette er et høyt antall oppdrag på én adresse – og at omfanget er ressurskrevende for politiet.

Oppdrag i Jarleveien loggført av politi
2017
Januar
Februar 1
Mars 10
April 14
Mai 22
Juni 25
Juli 42
August 39
September 36
Oktober 22
November 26
Desember 18
2018
Januar 35
Februar 31
Mars 24
April 39
Mai 40
Juni 30
Juli 19
August 19
September 15
Oktober 31
November 19
Desember 22
2019
Januar 23
Februar 6
Mars 14
April 34
Mai 27
Juni 48
Juli 23
August 28
September 4
Totalsum 794
Politiet har loggført 794 oppdrag i Jarleveien 10 siden januar 2017. Dette er alle typer oppdrag, som bistand helse, forvaltningsmessig (forkynnelser) og ordinære politioppdrag.
Kilde: Trøndelag politidistrikt

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp oktoberbladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)