– Vi skal ikke ha en generasjon på uføretrygd

Bilde av Camilla Winterbottom og Øivind Kihl utenfor bygg skiltet Dagsverket.
Konsulent Camilla Winterbottom og avdelingsleder Øivind Kihl ved Dagsverket Stavne.

Sist oppdatert

– Det er tragisk at flere unge blir uføretrygdet. Antall unge uføretrygdede kunne vært lavere dersom denne gruppen hadde fått tilbud om reelt arbeid.

Det mener konsulent ved Dagsverket Stavne Trondheim KF, Camilla Winterbottom. Hun uttrykker bekymring over at ungdom i aktiv rus ikke har et tilbud.  

– Hittil i år har vi hatt ti ungdommer innom hos oss, sier hun.  

Winterbottom opplyser at samtlige av disse er ivaretatt av kommunale tiltak, men at de mangler tilbud om jobb. 

 – Vi har et tett og godt samarbeid med flere lavterskeltilbud, men når det kommer til reelt arbeid for denne gruppa, så er det en mangelvare, sier hun. 

 – Hva tenker du om det? 

 – Jeg tenker at det er veldig viktig at det er noen som fanger opp dette og kan sette i gang et tilbud om arbeid og ikke aktivitet, for det blir noe annet. Vi kan ikke slippe disse ungdommene, og arbeidet må fenge og være tilrettelagt for ungdommer. Alt fra hvilken type arbeid til klesvalg vil være avgjørende for å treffe ungdommene. 

(Vil du lese hele Gatemagasinet Sorgenfri? Kjøp oktoberbladet av en Sorgenfri-selger på gata, eller kontakt oss og få det tilsendt i posten.)

– En utfordrende gruppe 

Winterbottom mener det er viktig å fange opp disse personene på et tidlig tidspunkt for å sikre at de får tilbud om oppfølging.  

– Samtidig er det viktig at disse ungdommene finner en trygghet til Dagsverket og etterhvert vil det være naturlig å kontakte eksempelvis Bispegata 9D/SAMUR ettersom det er de som har oversikt over ungdommene i Trondheim som er i aktiv rus. Det kan også være aktuelt å kontakte Helseteamet i Trondheim kommune.  

– Dette er en flyktig gruppe som er vanskelig å nå. Derfor er det også en utfordring å følge dem opp, sier hun. 

 – Tragisk 

32.935 personer var registrert som uføretrygdet i Trøndelag i 2018. 723 av disse er mellom 18 og 24 år. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Bare i Trondheim kommune var 289 personer mellom 18 og 24 år registrert som uføretrygdet i samme periode. 

Winterbottom mener det er tragisk at flere unge blir uføretrygdet. Hun er klar på at antallet unge uføretrygdede kunne vært lavere dersom denne gruppen hadde fått tilbud om reelt arbeid. 

 – Vi skal ikke ha en generasjon på uføretrygd, sier hun, og fortsetter: 

 – Det er trist at flere blir uføretrygdet i ung alder. Jeg tror ikke alle gode alternativer er prøvd ut. 

 Når det gjelder unge, aktive rusmisbrukere understreker hun at flere av dem har med seg heftig bagasje – noe som kan gjøre veien til uføretrygd kortere. 

Utrykker bekymring 

Avdelingsleder ved Enhet for rustjenester, Ingvill Husø Johansen utrykker også bekymring over arbeids- og aktivitetstilbudet som tilbys ungdom med rusproblemer i Trondheim.  

Ifølge tall fra Brukerplankartlegging i Trondheim kommune for 2017, som er den nyeste kartleggingen før ny runde i 2020, viser at hele 30 prosent av de med rusproblemer scorer på rødt nivå, som indikerer svært dårlig funksjon. Samtidig viser kartleggingen at 44 prosent scorer grønt, som indikerer god funksjon, og 26 prosent scorer gult, som indikere variert grad av funksjon som verken er god eller svært dårlig. 

– Tallene gjelder for ungdom mellom 16-25 år, og er kartlagt i Brukerplan 2017. Dette er de vi kjenner til, og som har kommunale tjenester. Det er fagpersoner som kjenner ungdommen best som kartlegger. Vi kan anta at det finnes mørketall, uttaler Johansen. 

Hun opplyser at det var kartlagt 174 ungdommer med rusutfordringer i alderen 16-25 år i 2017. 

Avdelingslederen mener det er viktig at unge rusmisbrukere i byen får et tilfredsstillende tilbud.  

– Skal vi hjelpe dem på veien, må de inkluderes. Jobb og aktiviteter et er en god arena for nettopp det, sier avdelingslederen. Hun mener det er klare mangler ved dagens tilbud, og sier konsekvensen kan bli at de unge rusmisbrukerne ikke får noe alternativ til rusmisbruket. 

– Det betyr at situasjonen for den enkelte kan forverres. Det er bakvendt politikk, som ikke legger til rette for inkludering. Konsekvensene blir større for både samfunnet og individet, sier hun og legger til: 

– Ansvaret for inkludering i arbeid og aktivitet ligger hos oss alle, næringsliv, lag og foreninger, deg og meg, foruten NAV og kommune. 

– Godt kjent med at det er større behov 

Sorgenfri har vært i kontakt med NAV Trøndelag. Seniorrådgiver Elin Børset Eidissen i NAV sier at det er Trondheim kommune som har ansvar for arbeids- og aktivitetstilbudet for unge rusmisbrukere. 

Rådgiver i rådmannens fagstab i Trondheim kommune, Ingvild Heggstad, sier at kommunen er godt kjent med at det er større behov for både tilrettelagte arbeidsplasser og aktivitetstilbud enn det man kan tilby, selv etter en økning på Dagsverket i inneværende år. 

– Dette kommer fram både fra enhetene på området, samt at våre egne kartlegginger av brukerne viser at vi godt kunne hatt mer tilbud. Dette er et budsjettspørsmål. Det samme gjelder for den statlige delen av NAV, der antallet tilrettelagte arbeidsplasser ikke dekker behovet, selv om det skjer en økning, sier hun. 

Den generelle arbeidsdelingen på området er at kommunen tilbyr aktivitetstilbud for mennesker som er i aktiv rus eller som har så store psykiske vansker at de ikke er i stand til å delta i arbeidslivet, opplyser Heggstad. 

–  Vi har flere treffsteder samt at det finnes et tilbud innen frivillig sektor. I tillegg har vi tilbudet på Dagsverket/Stavne. NAV har ansvar for arbeidsrettede tiltak for de i gruppen som er i stand til å ha arbeidsrettede tiltak. I tillegg finnes det noen tilrettelagte arbeidsplasser for folk som har innvilget uføreytelser. NAV har også ansvar for at folk har en økonomi de kan leve av, sier hun.