Inne i leilighet med uredd seng, skittent gulv, løse DVDer, brusflasker- og bokser, Narvesen-pose, m.m.
Siden februar 2017 har politiet hatt 794 oppdrag på botilbudet Jarleveien under enhet for Rustjenester i Trondheim kommune. Bildet er av en av leilighetene på Jarleveien, og er tatt i september 2019.

Sist oppdatert

Trondheim kommune har fortsatt ikke iverksatt tiltak for å bedre situasjonen i Jarleveien 10. – Urovekkende, mener Høyre-politiker.

Gatemagasinet Sorgenfri sin kartlegging av avvikene i Jarleveien 10 viser en rekke tilfeller av vold, skadeverk og innbruddsforsøk. Ansatte har påpekt helseskadelige boforhold. Flere politikere har reagert kraftig på avsløringen, som Sorgenfri publiserte i oktober.

Lite har skjedd siden den gang.

– Jeg tror situasjonen er den samme, uttaler kommunaldirektør Helge Garåsen for Helse og velferd i Trondheim kommune til Sorgenfri.

Kommunalsjef for Kvalifisering, arbeid og velferd i Trondheim kommune, Anders Stenvig er av den samme oppfatningen. Han sier at etter det han får opplyst, så er situasjonen den samme som den var i oktober. Sorgenfri har stilt spørsmål til Stenvig hvorfor det ikke er iverksatt tiltak på Jarleveien. Kommunalsjefen har ikke besvart dette spørsmålet etter gjentatte henvendelser.

Høyres Ingrid Skjøtskift reagerer på at situasjonen på Jarleveien er uendret.

Ingrid Skjøtskift sitter i Formannskapet
Ingrid Skjøtskift (H). Foto Thomas Tangen

– Dette er urovekkende. Jeg synes det er rart at det ikke er satt inn noen akutte tiltak på Jarleveien. Det ville jeg forventet ut fra alvorlighetsgraden i det som er avdekket. Dette er ikke en akseptabel situasjon, sier hun.

Høyre-politikeren mener det er naturlig å stille spørsmål ved behandlingen av saken.

LES OGSÅ: Formannskapet utsatte Jarleveien-orientering.

– Vi må få vite dersom det er slik at folk bor i en situasjon der det fremdeles er mangel på trygghet. Dette er ikke holdbart, sier hun.

Skjøtskift får støtte av Sissel Trønsdal (Ap).

– Det må gjøres noen grep. Vi har behov for flere differensierte tilbud. Blant annet småhus, sier hun.

Trønsdal, som er leder for Helse- og eldrekomiteen i Trondheim, har fra tidligere gitt uttrykk for at hun er alvorlig bekymret for situasjonen på Jarleveien, hvor hun mener det kan virke som om mye er ute av kontroll.

– Vi må iverksette tiltak for å rydde opp i dette. Slik jeg ser det er dette er en situasjon det er nødvendig å gjøre noe med. Slik kan vi ikke ha det, har Trønsdal tidligere uttalt til Sorgenfri.

– Det er ingen hemmelighet at vi har ulike utfordringer her. Det er viktig at det blir sett på sammensetningen av beboerne på Jarleveien. Vi ser et behov for en differensiering av boliger for denne gruppen, har avdelingsleder Tonje Elise Nordgård ved Jarleveien 10, som ligger under enhet for Rustjenester i Trondheim kommune tidligere uttalt til Sorgenfri.

Slik er boligbehovet for rusavhengige

Tirsdag orienterte enhetsleder for Rus, Wenche Landbakk og Gunn Sølvi Nyeggen i kommunedirektørens fagstab formannskapet om bosituasjonen for rusavhengige i Trondheim.

Landbakk er klar på at det er flere utfordringer knyttet til boligsituasjonen, slik den er i dag.

– En del av leietakerne ønsker i liten grad bistand til å ivareta boligen sin. Dette fører til forsøpling og utilfredsstillende boforhold, sa Landbakk i sin orientering.

Under orienteringen listet enhetslederen samtidig opp boligbehovet for rusavhengige i Trondheim.

Landbakk pekte på at det generelt sett trengs flere boligtiltak til rusavhengige. Videre understreket hun viktigheten av flere ulike kvinnetiltak.

– Det handler blant annet om at kvinner er mer utsatt for vold og overgrep i rusmiljøet, sa hun.

Enhetslederen nevnte også blant annet flere småhus og at de ambulante tjenestene må styrkes. Hun mener også det trengs midlertidig botilbud for personer med aktiv rusbruk.

LES OGSÅ: Politikere om Jarleveien-avvikene: – Nok til at alarmen bør gå

Flere småhus

Under orienteringen ble det samtidig lagt fram en oversikt over utviklingen i botilbudsplasser til rusavhengige i Trondheim. Den viser blant annet at antall småhus har gått opp de siste 12 årene. I 2007 var det registrert 5 småhus i Trondheim, mens det i 2019 var 14 operative småhus. Antall institusjonsplasser har imidlertid gått kraftig ned i samme tidsperiode. I 2007 var det 68 institusjonsplasser, mens det i 2019 var registrert kun 8 slike plasser. Også antall kriseovernattinger har gått ned fra 16 til 10, ifølge oversikten som ble lagt fram tirsdag.

Må løses over tid

Høyres Ingrid Skjøtskift er av den oppfatning at en av årsakene til situasjonen på Jarleveien er at en del brukere i utgangspunktet burde hatt et annet tilbud.

– Det betyr at de som ikke bør bo der må få et annet bo- og hjelpetilbud, sier hun.

– Hvilket inntrykk sitter du igjen med etter orienteringsmøtet?

– Jeg sitter igjen med et inntrykk av at her er det noe som må løses over litt tid, og at man må finne de riktige tilbudene til de ulike personene. Det er ikke mangel på boliger, men det som kom klart frem er at det er mangel på hjelpetiltak. Det er et budsjettspørsmål, det betyr at det må settes inn mer innsats på dette området. Det er det ingen tvil om, sier hun.