Emilie hevder å ha solgt sex til kunder Club4-sjef Tom Ketil Krogstad skal ha formidlet. Denne SMS-en sendte hun til ham i oktober 2018. "Sjakk" ble angivelig brukt som kodeord for sex. FOTO: Therese Alice Sanne

Sist oppdatert

Gatemagasinet Sorgenfri publiserer i dag en sak der vi kan dokumentere at Club4-sjef Tom Ketil Krogstad tar betalt for å arrangere en rekke sexarrangement som «gangbang», «dogging» og «fuckhole». Blant annet annonserer han for en «iscenesatt rapefuck» med en 20 år gammel kvinne.

I saken kommer to unge, anonyme kvinner med alvorlige beskyldninger mot Krogstad. En av dem hevder at hun ble spurt om å foreta en «gangbang» mot betaling. Begge hevder at de solgte sex til kunder Club4-sjefen formidlet.

Dette er en sak Gatemagasinet Sorgenfri har jobbet med siden januar 2019. Siden i høst har vi samarbeidet med Nettavisen.

LES OGSÅ: Her driver Club4-sjefen erotisk butikk – i kjelleren betaler menn for å delta på «gangbang» med kvinner

Vær Varsom-plakatens punkt 3.1. sier følgende: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson.»

Videre forteller punkt 3.4. oss at vi skal verne om kildene våre. «Kildevernet er et grunnleggende prinsipp i et fritt samfunn og er en forutsetning for at pressen skal kunne fylle sin samfunnsoppgave og sikre tilgangen på vesentlig informasjon.»

Pressen skal altså unntaksvis bruke anonyme kilder. I denne saken har vi vurdert at det vil være problematisk for oss å godta at disse kvinnene står frem med navn. Opplysningene artikkelen bringer, er opplysninger som vil kunne hefte ved kvinnene på en svært negativ måte i deres fremtid. Samtidig har premisset for at de skal kunne fortelle oss sin historie vært at de skal få lov til å være anonyme.

Dette har vi vurdert opp mot at pressen skal være «spesielt aktsom ved behandling av informasjon fra anonyme kilder» (VVP punkt 3.2).

Vi har siden januar 2019 foretatt en rekke intervjuer med de to kvinnene, og mennesker rundt dem. Vi har forsøkt så langt det går å sjekke at de opplysningene de har gitt er korrekte. Vi har lest tekstmeldinger og Snapchat-samtaler.

Det var ikke de to unge kvinnene som kom til Sorgenfri og ville fremsette påstander mot Krogstad. Vi ble kjent med opplysningen om at de skal ha solgt sex til kunder Krogstad formidlet i forbindelse med en annen sak Sorgenfri jobbet med. De to kvinnene var ikke venner på intervjutidspunktet. Sorgenfri intervjuet kvinnene hver for seg. For Rikke var det belastende at Sorgenfri tok kontakt, og hun måtte tenke seg om før hun bestemte seg for å snakke med oss.

Vi har hele veien undersøkt følgende spørsmål: Snakker kvinnene sant?

I Kildeutvalgets rapport fra 2019 siteres Agderpostens interne, etiske regler: «Som en hovedregel skal anonyme kilder ikke gis anledning til å angripe andre personer eller organisasjoner. Unntak er saker der anonymitet er absolutt nødvendig, samtidig som kritikken som rettes er av samfunnsmessig stor betydning.»

Oppland Arbeiderblads interne regler siteres også: «Bruk av anonyme kilder krever skjerpet aktsomhet. Redaksjonen påtar seg et særlig ansvar ved å gå god for anonyme kilders troverdighet. Anonyme kilders motivasjon for å komme med tips eller informasjon skal vurderes.»

Redaksjonen i Gatemagasinet Sorgenfri vil alltid beskytte sine kilder. Det er et absolutt prinsipp vi har.

Vi var første gang i kontakt med Tom Ketil Krogstad i februar 2019. Vi hadde flere møter, og han ble gjort kjent med beskyldningene fra de unge kvinnene. Vi tok på nytt kontakt med ham i november, og hadde også da flere møter. Kvinnene er ikke anonyme overfor ham – han vet hvem de er, og det er ubestridelig at de to var en del av Club4-miljøet.

Vi har stor forståelse for at dette er en alvorlig sak for ham, og at han synes det er vanskelig at vi publiserer denne artikkelen.

For oss er det viktig å ha respekt for prinsippet om samtidig imøtegåelse. Krogstad er i flere runder gjentatte ganger gjort kjent med beskyldningene. Vi står igjen med ord mot ord, og en SMS-utveksling han ikke har noen konkret forklaring på.

Vi publiserer ikke denne saken for å trampe i folks privatliv. Vi har stor respekt for at mennesker er ulike og har forskjellige interesser. Vi publiserer denne saken fordi vi har et samfunnsoppdrag. Pressens rolle er å fortelle om samfunnsforhold og avdekke kritikkverdige forhold.

Redaksjonene i Sorgenfri og Nettavisen har hatt mange diskusjoner omkring å la kvinnene fremsette slike beskyldninger. Vi har vært i kontakt med Norsk Redaktørforening og fått veiledning. Vi har benyttet oss av «djevelens advokater», som skulle være kritiske til oss og saken vi har skrevet. Alt dette for å i størst mulig grad sikre at diskusjonen etter publisering skal gå på den saken vi belyser, og ikke på presseetiske brudd.

De presseetiske reglene skal sikre at journalistikken blir mest mulig troverdig, faktisk korrekt og fair overfor de som utsettes for kritikk. Det har vært viktig for oss å opptre redelig overfor begge parter.

I Kildeutvalgets rapport (2019) om medienes forhold til kildene, står følgende: «Tillit er medienes viktigste valuta, og den er ikke begrenset til det som blir publisert. Skal man ha med pressen å gjøre, er tilliten til at man vil bli behandlet rettferdig og respektfullt etter et sett med etiske normer, like viktig.»

Har du synspunkter på måten vi har dekket denne saken, eller har du tips i denne saken? Ta kontakt med redaktør Vanja S. Holst på vanja@sorgenfriweb.no eller telefon 90409094.