Bilde av bakhodet til kilde med et utsnitt av et snapchat bilde i venstre hjørne. Snapchat bilde er av 2350kr og teksten
Emilie hevder å ha solgt sex i Trondheim – både i regi av Club4-sjefen og i regi av seg selv. Snapchat-bildet av pengene tok hun angivelig etter hun var ferdig med et sexsalg som hun selv fikset. Foto: Therese Alice Sanne

Sist oppdatert

– Vi vurderer hvordan vi skal reagere, sier politiinspektør Per Morten Brobakke etter Nettavisen og Sorgenfri sine avsløringer. Nå etterlyser politiet tips fra publikum.

Nettavisen og Sorgenfri har avslørt at det over lengre tid er blitt gjennomført sextreff med unge kvinner mot betaling, i regi av Club4-sjef Tom Ketil Krogstad. I en kjeller i et butikklokale i Trondheim betaler en rekke menn 300 kroner hver for å delta på sextreff med en og samme kvinne.

Vi har også skrevet om to unge kvinner som hevder å ha solgt sex i regi av Club4-sjefen. I en meldingsutveksling skriver Krogstad til Emilie: 

«Har du mulighet til å møte en fyr for sjakk i kjelleren (…)?». 

«Er det en gammel mann nå også?», svarer hun. 

Krogstad sier han ikke husker meldingene og benekter at det var snakk om sexsalg.

Vil snakke med jentene

Nettavisen har bedt politiet lese igjennom saken. Vi har spurt hvordan de ser på det som kommer frem. Politiinspektør Per Morten Brobakke i Trøndelag politidistrikt svarer:

– Vi leser disse sakene med interesse. Her er det blant annet snakk om to sårbare jenter. Det ser vi alvorlig på. Vi vurderer nå hvordan vi skal agere videre, sier han.

Han sier politiet ønsker å snakke med kvinnene, og etterlyser samtidig tips fra publikum som kan ha opplysninger som er relevant for saken.

– Vi er interessert i å vite mer om hva som skjer på, og i regi av, Club4. Om noen vet om det skjer ulovligheter så vil vi gjerne få høre om det, sier han.

Brobakke forteller at man kan tipse anonymt, dersom man av ulike grunner ikke vil oppgi navn.

– Men når vi ikke vet hvem tipseren er vil ikke tipset vektes like sterkt som når personen står fram, opplyser han.

Brobakke sier den enkleste måten å tipse i saken er å ringe politiet på telefon 73 89 90 90.

Har fått nye opplysninger

– Vil dere starte etterforskning av saken?

– Jeg kan ikke si mer enn at vi har lest sakene med interesse og at vi nå vurderer hvordan vi skal håndtere dette.

– Framkom det noe nytt i saken for dere?

– Ja, for min del så var det en del nye opplysninger.

– Hvor mye følger dere med på det som skjer på Club4?

– Det jeg kan si er at det over tid er kommet inn drypp med informasjon om aktiviteten på klubblokalet på Heggstadmoen.

I artikkelen som forteller om sextreffene i kjellerlokalet i Trondheim blir leder for menneskehandelsgruppen i Trøndelag politidistrikt, Tore Fjær, spurt om det er lovlig å ta penger for å organisere slike sexaktiviteter.

– Nå er vi inne på finjussen. Det må vi i så fall få en jurist til å ta en nærmere vurdering på, sa Fjær.

Brobakke forteller at dette fortsatt ikke er avklart.

– På generelt grunnlag så er det ulovlig å fremme prostitusjon. Mellommannsvirksomhet kan straffes. Men vi kan ikke fastslå at det som har skjedd her er straffbart, på bakgrunn av denne artikkelen. Vi kan ikke konkludere nå, sier Brobakke.

– Bør åpne etterforskning

Advokat Sjak Haaheim har lang erfaring som bistandsadvokat i saker som omhandler blant annet familievold og seksuelle overgrep. Han har fått innsyn i arbeidet med artiklene og svarte slik i saken om sextreffene

– Slik dette opplegget er organisert, bør politiet åpne etterforskning, for å avklare om aktivitetene rammes av noen straffebestemmelser. Det kan være nyttig å gå opp grensen mellom straffrie fritidsaktiviteter og straffbare seksuallovbrudd. Å avklare slike grenser er viktig. Det er nyttig for hele samfunnet, sier han.

Han mener at både straffelovens paragraf 316 om sexkjøp og paragraf 315 om hallikvirksomhet er av interesse. Den første vil rettes mot klubbmedlemmene, den andre mot klubben.

Kraftig nedgang i antall sexkjøpssaker

Gatemagasinet Sorgenfri har tidligere skrevet at Trøndelag politidistrikt i 2013 registrerte 159 saker på kjøp av seksuelle tjenester. I 2018 var tallet 11.

– Vi har begrensede ressurser, og da må vi prioritere, sa leder Tore Jørgen Fjær for menneskehandelsgruppen den gang.

Tallene Gatemagasinet Sorgenfri fikk innsyn i viser at Trøndelag politidistrikt i perioden 2013 til 2019 registrerte til sammen 365 saker som gikk på kjøp av seksuelle tjenester fra mindreårige og voksne. Antallet har gått drastisk ned de siste årene. Til og med juni 2019 hadde de kun registrert syv saker.

Trøndelag politidistrikt har hatt den største nedgangen i landet på antall sexkjøpssaker siden 2013.


Sexkjøpsloven

Sexkjøpsloven er en norsk lov som gjorde det straffbart å betale for sex, gjennom en endring av straffeloven som trådte i kraft 1. januar 2009. Hele straffeloven ble igjen fornyet i 2015.

Dagens straffelov har et eget kapittel om seksuallovbrudd. Her er blant annet følgende to paragrafer som tar for seg sexkjøp:

§ 315. Hallikvirksomhet og formidling av prostitusjon. Med bot eller fengsel inntil 6 år straffes den som

a) fremmer andres prostitusjon, eller
b) leier ut lokaler og forstår at lokalene skal brukes til prostitusjon eller utviser grov uaktsomhet i så måte. 

Den som i offentlig kunngjøring utvetydig tilbyr, formidler eller etterspør prostitusjon straffes med bot eller fengsel inntil 6 måneder.

Med prostitusjon menes i denne paragraf at en person mottar vederlag for å ha seksuell omgang eller foreta seksuell handling med en annen eller for å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

§ 316. Kjøp av seksuelle tjenester fra voksne

Med bot eller fengsel inntil 6 måneder eller begge deler straffes den som

a) skaffer seg eller en annen seksuell omgang eller handling ved å yte eller avtale vederlag,
b) oppnår seksuell omgang eller handling ved at slikt vederlag er avtalt eller ytet av en annen, eller
c) på den måten som beskrevet i bokstav a eller b får noen til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Er den seksuelle omgang eller handling skjedd på en særlig krenkende måte, uten at forholdet straffes etter strengere bestemmelser, er straffen bot eller fengsel inntil 1 år.Dommen fra 2002

14. november 2001 ble da 35 år gamle Tom Ketil Krogstad dømt i Trondheim byrett til fengsel i ett år og fire måneder for hallikvirksomhet, ulovlig skjenking og ulovlig framvisning av pornofilmer. To andre personer ble også dømt, men Krogstad ble utpekt som hovedmann og pådriver i hallikvirksomheten. Krogstad anket, men anken ble avvist. Dommen ble rettskraftig i 2002.

I bevisvurderingen fra dommen heter det at mer enn 60 prostituerte arbeidet for Krogstad og hans daværende samboer. Det står også at de stilte lokaler til disposisjon for de prostituerte og organiserte deres virksomhet. I tillegg heter det at Krogstad sørget for markedsføring av deres seksuelle tjenester. Krogstad og hans samboer «har innkassert et beløp i størrelsesorden kr 350 for hver kunde», står det. I tiltalen mot Krogstad står det at dette skjedde fra 19. juli 1999 til 1. februar 2000 i Trondheim.

Midt i denne perioden, i november 1999, ble sexklubben Club4 stiftet av Tom Ketil Krogstad.

I februar 2003 startet Krogstad soningen ved Tunga kretsfengsel i Trondheim. Han ble prøveløslatt etter ni måneder.

Driften av Club4 ble lagt ned i 2003, men gjenåpnet i 2013. De første årene lå klubben i Tordenskiolds gate i Trondheim sentrum. Den gjenåpnet på Heggstadmyra, et område i utkanten av Trondheim.