Om oss

Stiftelsen Sorgenfri
Stiftelsen Sorgenfri skal skape større rettferdighet, likeverd og forståelse mellom mennesker og miljøer. Dette skal oppnås blant annet gjennom å produsere, utgi og distribuere det uavhengige gatemagasinet Sorgenfri. Stiftelsen Sorgenfri ønsker å skape møteplasser for dialog – både i spaltene og på gata.

Selgergruppen består av mennesker som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet. Sorgenfri-selgerne får halvparten av inntektene ved gatesalget. 

Andre produkter som bøker, kalendere, t-skjorter og lignende kan selges som supplement til magasinet eller som sesongvare. Stiftelsen

Sorgenfri har hovedkontor i Trondheim kommune, og har i tillegg utsalgssteder flere steder i Trøndelag.

Gatemagasinet Sorgenfri
Gatemagasinet Sorgenfri er et uavhengig magasin som skal drive kritisk og undersøkende journalistikk med et spesielt fokus på situasjonen til mennesker som har utfordringer knyttet til rus og/eller psykisk helse i Trøndelag. Gatemagasinet skal også søke etter å bringe frem nære personlige historier i tilknytning til dette feltet. Gatemagasinet har et særlig ansvar for å gi denne gruppen en stemme i spaltene, og for at ulike syn kommer til uttrykk. Gatemagasinet Sorgenfri skal bidra til mer åpenhet og mindre stigmatisering i samfunnet, og jobbe for å sette dagsorden og skape samfunnsdebatt. Gatemagasinet Sorgenfri arbeider etter Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Stiftelsen Sorgenfri er eier og ansvarlig utgiver av gatemagasinet Sorgenfri. Virksomheten er produksjon og salg av magasinet som også kan finansieres ved offentlige og private tilskudd, bidrag og eventuelle annonseinntekter.

Gatemagasinet Sorgenfri er medlem av International Network of Street Papers (INSP), som er en paraplyorganisasjon for over hundre gatemagasiner over hele verden.

Utgivelser
Gatemagasinet Sorgenfri kommer med nytt blad hver måned, bortsett fra november og desember – da gir vi i stedet ut kalender og julebok.