Trøndelag er én av dem som tolker retningslinjene for LAR-behandling strengest

Portett av Thomas Clausen
Thomas Clausen instituttleder ved SERAF får inntrykk av at det stilles andre og større krav til pasientene ved St. Olavs hospital enn andre steder. Lege Sverre Eika påpeker at der er ulik praksis ved ulike LAR-behandlingssteder i Norge.