Som Sorgenfrivenn bidrar du til å skape en arbeidsplass for folk som av ulike grunner har falt utenfor det ordinære arbeidslivet.

Bli Sorgenfrivenn i dag!